TEİAŞ ve TEDAŞ'a 330 memur alımı kadroları ve genel şartları açıklandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

TEİAŞ ve TEDAŞ'a 330 memur alımı kadroları ve genel şartları açıklandı

TEİAŞ ve TEDAŞ bünyesinde çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

Kariyer Kapısı 28 Mayıs 2024 0
TEİAŞ ve TEDAŞ'a 330 memur alımı kadroları ve genel şartları açıklandı

TEDAŞ ve TEİAŞ'a 330 personel alımı kadroları açıklandı.

TEDAŞ ve TEİAŞ tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında farklı kadrolar için kadro ihdasının yapıldığı ve kamuya personel memur alımı yapılacağı bildirildi. 28 Mayıs 2204 tarihli Resmi Gazete sayısında yayınlanan karara baktığımızda şu ifadleere yer verildiği görülüyor:

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK

TEİAŞ ve TEDAŞ bünyesine yapılacak personel alımında boş kadrolara şu şekilde yer verildi:

1 işletme müdürü
5 işletme müdür yardımcısı

8 dava takip memuru
20 başmühendis

35 mühendis
10 teknik uzman

14 avukat
25 başmühendis

55 mühendis
2 diyetisyen

5 grup başmühendisi
50 başmühendis

100 mühendis

İlanlar Temmuz ayında gelecek. İlandan bildirimle haberdar olmak için UYGULAMAMIZI TIKLA İNDİR

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranacak genel şartlar şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç