TCDD mülakatsız memur alımı kadroları ve başvuru tarihleri açıklandı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

TCDD mülakatsız memur alımı kadroları ve başvuru tarihleri açıklandı 2023

TCDD mülakatsız memur alımı tarihi ve personel alımı beklenen kadrolar açıklandı. İşte detaylar ve başvuru genel şartları.

TCDD mülakatsız memur alımı kadroları ve başvuru tarihleri açıklandı 2023

TCDD'de memur alınacak: Tarih belli odlu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile TCDD Taşımacılık bünyesinde çalıştırmak üzere kamu personeli alımı yapılacak. Yapılacak kamu personeli alımında başvuruların internet üzerinden alınacağına yer verildi. Peki TCDD memur alımı başvuru detayları nedir?

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Personel alımı yapılacak kadrolara şu şekilde yer verildi:

Memur
Mühendis

Kondoktör
Teknisyen

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

TCDD bünyesine yapılacak memur alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

- Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart
sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara
başvuramazlar.)

- 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak
ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına
atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.

- Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı
işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç 

kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını
taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya
durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

- Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı
yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi
suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi
görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından
alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

- Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

TCDD memur alımı başvurusu 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak. Başvuru ekranı açıldığında bildirimle haberdar olmak için aşağıdaki linklerden finans7 mobil uygulamamızı ücretsiz indirin
Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç