TBMM'ye En Az Ortaöğretim Mezunu Şoför, Güvenlik Görevlisi ve Teknisyen Alımı: Ombudsman İlanı

TBMM'ye En Az Ortaöğretim Mezunu Şoför, Güvenlik Görevlisi ve Teknisyen Alımı: Ombudsman İlanı

TBMM bünyesinde bulunan Ombudsman tarafından yayımlanan ilanda en az ortaöğretim (lise) mezunu adaylar arasından personel alınacağına yer verildi.

Memur Alımı İlanları 28 Haz 2022 00:54 0
TBMM'ye En Az Ortaöğretim Mezunu Şoför, Güvenlik Görevlisi ve Teknisyen Alımı: Ombudsman İlanı

Ombudsman bir ilan daha yayınladı. TBMM'ye güvenlik görevlisi, şoför ve teknisyen alımı yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kamu Denetçiliği Kurumu , diğer adı ile Ombudsman bir duyuru yayımladı ve Güvenlik görevlisi kadrosuna personel alımı yapılacağına yer verdi. Yayımlanan yeni ilana başvurular başladı. Önceki ilanlarla birlikte başvurular 8 Temmuz tarihinde sona erecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,

h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak

LİSE MEZUNU ALIMI

Ombudsman tarafından daha önce yayımlanan ilanda 3 şoför ve 1 teknisyen olmak üzere toplamda 4 personel alınacağına yer verildi. 

Lise mezunu personel alımı ilan metni için TIKLAYIN

28 HAZİRAN 2022 İLANI : 1 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK

Bugün yayımlanan ilanda koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna 1 persone lalınacağına yer verildi. İlan özel şartları şu şekilde:

İlan metni için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlanlara başvurular Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden alınıyor. 

Yorumlar (0)

Seç