TBMM'de açıklandı: 2024'te ev hanımlarına, çocuğu okula gidene, dar gelirli ve işsizlere ayda 1250 TL, 4 bin TL ve 5772 TL yardım
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

TBMM'de açıklandı: 2024'te ev hanımlarına, çocuğu okula gidene, dar gelirli ve işsizlere ayda 1250 TL, 4 bin TL ve 5772 TL yardım

Çocuğu okula giden ailelere, dar gelirlilere, ev hanımlarına destek ödemesi açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelen açıklama yazımızda.

Ekonomi 11 Ara 2023 17:59 6
TBMM'de açıklandı: 2024'te ev hanımlarına, çocuğu okula gidene, dar gelirli ve işsizlere ayda 1250 TL, 4 bin TL ve 5772 TL yardım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı: 2024 yılında çocuğu okula giden kadınlara, dar gelirli ailelere maddi destek yapılacak. Peki başvuru nasıl yapılacak? E devlet sosyal yardım başvuru hizmeti başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de düzenlenen bütçe görüşmelerinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yılmaz 2024 yılı bütçe sunumunu yaparken 2024 yılında sosyal yardımlara ayrılan bütçeler hakkında bilgiler verdi.

Yılmaz açıklamasında çocuğu okula devam eden dar gelirli ailelere destek ödemelerinin yapılacağını söylerken, geliri düşük olan vatandaşlara da 1250 TL destek ödemesinin 2024 yılında da devam edeceğini, başvuru yapan vatandaşlara ödeme yapılacağı açıklandı.

ENFLASYON 2026'DA TEK HANE OLACAK

Cevdet Yılmaz yaptığı son açıklamada 2026 yılında enflasyonun tek haneye düşeceğini söyleyedi ve Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2023 yılı genelinde jeopolitik gerilimlerle emtia fiyatlarında yükseliş ihtimali küresel enflasyonist görünüm üzerinde riskleri canlı tutarken Merkez Bankalarınca atılan sıkı politika adımları karşılığını tam anlamıyla alamamıştır" dedi. Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:

2023 yılında döviz kurunda yaşanan gelişmeler, hizmet enflasyonundaki katılık, gıda fiyatlarındaki yüksek seyir, vergi
düzenlemeleri ve maliyet baskılarına bağlı olarak güçlenen atalet etkisi enflasyon görünümünde belirleyici olmuştur. Bu bağlamda,
2023 yılı Haziran ayında başlatılan parasal ve miktarsal sıkılaştırma, seçici kredi uygulamaları ve makroihtiyati çerçevenin
sadeleştirilmesiyle enflasyonist beklentilerin ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması hedeflenmiştir. Para
ve maliye politikaları arasındaki şeffaf ve güvenilir eş güdümle 2024 yılının ikinci yarısından sonra enflasyonda yıllık bazda belirgin
bir düşüş beklenmekte, bu dönemden itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine geçilmesi öngörülmektedir. Nitekim açıklanan
güncen veriler son aylarda enflasyonda bir düşüş eğiliminin başlamış olduğunu göstermektedir. 2022 yılında açıklanan aylık
enflasyon oranlarının ortalaması yüzde 4,24 düzeyindeyken son üç ayda açıklanan aylık enflasyon oranları ortalaması yüzde 3,82
düzeyindedir. Bu oranın önümüzdeki aylarda enflasyon oranlarının açıklanmasıyla daha da düşeceğini öngörmekteyiz. Bu süreçte
dezenflasyon politikalarımızın devamlılığını sağlayarak 2025 yılında istikrar dönemine geçilecek, enflasyondaki gerileme hız
kazanacak, öngörülebilirlik artacak ve 2026 yılında enflasyon oranı tekrar tek haneli rakamlara çekilecektir. Bu doğrultuda,
enflasyonu istikrarlı ve kararlı bir şekilde tek haneli rakamlara düşürmek için elimizdeki bütün
araçları, politika araçlarını kararlı bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz"

EMEKLİ İKRAMİYELERİ

Emeklilerin maaşlarının Ocak ayında zamlanacağını söyleyen Yılmaz, şimdiye kadar ikramiyelerde yapılan düzenlemelere değinen Yılmaz, "Emeklilerimizin bayram ikramiyesi 1.100 liradan 2.000 liraya yükseltilirken emeklilerimize 5.000 lira tutarında bir defaya mahsus ödeme yapılması da sağlanmıştır. Çalışmayan emeklilerle ilgili Meclisimiz bir düzenleme yapmıştı, çalışanlarla ilgili düzenleme de Meclisimizin gündemindedir. Bunun da en yakın zamanda çıkmasını temenni ediyoruz" dedi.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE AYRILAN BÜTÇE

Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe için şu ifadelere yer verildi:

"Koruyucu sağlık hizmetlerine her geçen yıl daha fazla kaynak ayırıyoruz. 27 binden fazla birimde aile hekimi ve aile
sağlığı çalışanıyla ülke genelinde 8 bini aşkın noktada vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz.

Ülkemizin küresel sağlık turizminden aldığı payı da her geçen yıl artırıyoruz. Bu alanda 2022 yılında yaklaşık 1 milyon
260 bin sağlık turizmi amacıyla gelen misafirimiz oldu ve ülkemize 2 milyar 120 milyon dolar civarında da bir gelir sağlanmış oldu.
2024 yılında merkezî yönetim bütçemizden sağlık hizmetleri için ayırdığımız kaynak 779,6 milyar liraya çıkarılmaktadır. Sağlık
Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile SGK sağlık harcamaları da dikkate alındığında kamu sağlık
harcamalarına ayrılan kaynak 1 trilyon 650 milyar 100 milyon liraya ulaşmaktadır"

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURASI DESTEĞİ

Cevdet Yılmaz açıklamasının devamında elektrik ile doğalgaz faturalarında yapılan sübvansiyonlara ve fatura desteklerine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın refahını artırmaya yönelik bütçeden sağladığımız sosyal amaçlı diğer kaynaklara da değinmek
isterim. Bunlar doğrudan ödeneklerimiz, bir de dolaylı sosyal desteklerimiz var. Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğal gaz
kullanabilmeleri için 2024 yılı bütçesinde 508,6 milyar lira kaynak öngörüyoruz.

2023 yılında doğal gazda sübvansiyon oranı vatandaşlarımız ve KOBİ’ler için yüzde 73’e, elektrikte sübvansiyon oranı ise mesken aboneleri için birinci kademede yüzde 63’e
ulaşmış bulunmaktadır. 2022 ve 2023 yıllarının ilgili dönemlerinde Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında Eurostat verilerine göre hane
halkına en ucuz doğal gaz sağlayan 1’inci ülke, en ucuz elektrik sağlayan 2’nci ülke olmuştur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
Sakarya Gaz Sahasının devreye alınmasıyla birlikte mayıs ayının sonuna kadar vatandaşlarımıza ücretsiz doğal gaz sağlanmıştır.
2024 yılının nisan ayı sonuna kadar vatandaşlarımızın 25 metreküpe kadar olan kullanımlarını ücretsiz hâle getirdik. Bu kapsamda
bütçemizden 19 milyar lira kaynak ayırmış durumdayız"

ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI TUTULDU

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bilindiği üzere, 2022 yılı ocak ayı itibarıyla asgari ücreti vergi dışı tuttuk; bu gerçekten tarihî bir adım oldu. Sadece
asgari ücretliler için değil, tüm gelir seviyelerinde asgari ücrete kadar olan geliri vergi açısından istisna tuttuk. Sadece bu
tedbirimizin vergi harcaması bağlamında maliyeti 2024 yılında 595 milyar Türk lirası olacaktır yani devlet 595 milyar Türk lirası
vergiyi almaktan vazgeçmiş oldu, onları asgari ücretlimize ve tüm gelir seviyelerinde asgari ücrete olan gelire yansıtmış olduk"

EV HANIMI, İŞSİZ, EMEKLİ VE DAR GELİRLİLERE 1250 TL DESTEK

Yılmaz, dar gelirli ailelere, geliri düşük olan ailelere aylık yapılacak destek ödemesinin 2024 yılında da devam edeceğini söyleyen Yılmaz, başvuru yapacak kişilerin e devlet kapısı üzerinden müracaat etmeleri gerektiğine yer verildi. Açıklamasında Yılmaz şunları söyledi:

"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2024 yılı bütçemizde sosyal yardım için ayırdığımız kaynak miktarını artırıyor,
sosyal yardım programlarımız aracılığıyla toplumun tüm kesimlerini gözetmeye devam ediyoruz. 2002 yılında sadece 1,4 milyar
lira olan sosyal yardım bütçesi 2024 yılında 497 milyar liraya çıkacaktır. Bu tutar bütçemizin yüzde 4,5’ine denk gelmektedir. Bu
kapsamda, 2024 yılında, sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla ödeme gücü olmayanlara 100,5 milyar lira arıyoruz. 65 yaş
üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 64,1 milyar lira ödenek
öngörüyoruz. Engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 56,2 milyar lira, Aile Destek Programı için ise 32 milyar
Türk lirası ayırmış bulunmaktayız"

BAŞVURUSU: Bu yardımın başvurusu e devlet kapısı üzerinden alınıyor. https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti linki üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

ÇOCUĞU OKULA GİDEN AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ

Çocuğu okula giden dar gelirli ailelere, çocukları okula devam etsin diye sosyal destek ödemesi yapılıyor. Cevdet Yılmaz konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ekonomik yoksulluk içinde olan çocuklarımızın aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik
destek ödemeleri için 12,5 milyar lira, elektrik tüketim desteği kapsamında 8,6 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 6,4
milyar lira, koruyucu aile uygulaması kapsamında ise 1,4 milyar lira kaynak ayrılmıştır"

BAŞVURUSU: Söz konusu yardımın başvurusu e devlet kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru adresinden alınıyor. Destek ödemesi 3 bin ile 5 bin lira arasında.

Kadın erkek diğer adaylar burada > Bilgi alış verişinde bulunmak için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (6)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 6 Ay Önce
Bence enkısa zamanda verilmeli ilk ouka, giden coçuk larada sosyal hizmetler bakanlığı servis vermeli sabahları hava çok soguk oluyor üşümesinlerdiye keş böyle bir şey yapsanız
Ziyaretçi 6 Ay Önce
Ailedestek yardımı zamlanmalı verdiğiniz para çok az tereğağ olmuş 300 TL ona göre zamlansın her şey çok pahalı market edibile göremez olduk şimdi ise ne biterse gidip onu alıyoruz tek tek en azından ailedestek yarımı 3000 lt olmalı bence anca yeter
Ziyaretçi 6 Ay Önce
Bu de diginiz dargelirli ailere değil sadece sed yardımı alan lar faydalanıyor orda ayrımcılık yapıyorsunuz biz dar gelirli aileyiz ama nedense bizim çoçuk larımızı verilmiyor adaletli davranın bizim çocuklarımızda verilsin
Ziyaretçi 6 Ay Önce
Başvuru yapılmadan yardım alanlara otamatik güncelleme yapılsın sistemde zaten görülüyor yardımdan faydalandıgı biz ev hanımlarına da destek yardı mı yapılırsa çok güzel olur
Ziyaretçi 6 Ay Önce
GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON YASASI VE TEBLİĞ HAVADA KALDI GEÇEN AY SİSTEMDE BEKLİYOR HALA ONAY SIFIR KAĞNI HIZINDA 20 SİNDE SÖZDE HESABA YATACAK Tİ EKSİK YOK HEPSİ TAMAM AMA ONAY YOK