TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'na Personel Alımı Yapılacak (Ombudsmanlık)

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'na Personel Alımı Yapılacak (Ombudsmanlık)

TBMM bünyesindeki Ombudsmanlık'a kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. İlan başvuru detayları yazımızda.

Kamu 20.6.2022 00:13 0
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'na Personel Alımı Yapılacak (Ombudsmanlık)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu personel alımı yapacak.

TBMM Ombudsmanlık tarafından yayımlanan duyuruda 50 KPSS puanı ile lise mezunları arasından bilgisayar teknisyeni ve şoför alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda 4 personel alımı yapılacağına yer verildi.

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası hükmü doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle, merkezi Ankara’da olan Kurumumuzda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayımlanan duyuru şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

f) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,

h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olma 

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başlıyor ve 8 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr in adresi  üzerinden alınacak. 

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç