TBMM işçi alımı kura çekimi canlı yayını ve sonuçları isim listesi 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

TBMM işçi alımı kura çekimi canlı yayını ve sonuçları isim listesi 2024

TBMM işçi alımında kura çekimi heyecanı başladı. Peki kura çekimi canlı yayınına nasıl ulaşırım? Sonuçlara nasıl ulaşırım?

İşçi Alımı 24 Nisan 2024 10
TBMM işçi alımı kura çekimi canlı yayını ve sonuçları isim listesi 2024

Son dakika haberi: TBMM işçi alımı kura çekimi canlı yayını ve sonuçları isim listesi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden işçi alımı hakkında son dakika açıklaması geldi. Gelen açıklamada işçi alımı kura çekimi gününün geldiğine yer verildi.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi usulüyle 157 (yüzelliyedi) sürekli işçi alınacaktır" ifadeleri ile yapılan açıklamada 157 işçi alımı yapılacağına yer verildi. İşçi alımı başvurusu bu şekilde yapılmıştı.

KURA BİLGİLERİ

Kuraya ilişkin bilgiler ve kura sonrası detaylara şu şekilde yer verildi:

a- Başvuruda bulunan adaylar ൴ç൴n noter huzurunda gerçekleşt൴r൴lecek kura çek൴m൴ sonunda
൴st൴hdam ed൴lecek kadro ve ünvan sayısı kadar asıl aday ve her b൴r kadro veya ünvan sayısının
10 (on) katı yedek aday bel൴rlenecekt൴r. Asıl ve yedek adaylara ൴l൴şk൴n l൴ste Kar൴yer Kapısı Kamu
İşe Alım Platformu (https://൴seal൴mkar൴yerkap൴s൴.cb൴ko.gov.tr) ve Kurumun ൴nternet s൴tes൴nden
(https://www.tbmm.gov.tr) ൴lan ed൴lecek olup asıl ve yedek adayların ilanda belirtilen
belgeler ile başvuruda bulundukları ünvanla ilgili mesleğini yapmasında herhangi bir
sağlık sorunu veya engeli bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü devlet hastanesinden
alınan heyet raporunu şahsen veya posta yoluyla belirtilen süre içinde TBMM İnsan
Kaynakları Başkanlığına teslim edecektir. Bu ൴lan ve b൴lg൴lend൴rmeler tebl൴gat mah൴yet൴nde
olup, adaylara ayrıca b൴r tebl൴gat yapılmayacaktır.
b- Asıl ve yedek adayların ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının
değerlendirilmesinden sonra şartları taşıyan asıl adaylara yazılı olarak işe başlatılma
tebligatı gönderilecektir.
c- İlanda belirtilen şartları taşımayan, belirtilen süre içinde belgelerini teslim etmeyen, on
beş gün içerisinde işe başlamayan, yazılı olarak vazgeçen adaylar ile istifa eden ya da
herhangi bir sebeple iş akdi feshedilenlerin yerine kura sırasına göre şartları taşıyan
yedek adaylara işe başlama tebligatı gönderilecektir.
ç- Yedek listedeki adaylar, işe başlatılma işlemleri yapılmak üzere kendilerine yapılan
tebligatı teslim aldıkları tarihten itibaren belgeye dayalı zorlayıcı bir mazereti
olmaksızın on gün içinde TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına başvuruda
bulunmadıkları takdirde işe başlatılma hakkını kaybeder.
d- Yedek aday listesi, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere
müteakip işçi alımı ilanına kadar geçerlidir.
e- İşe başlayan işçilerin yasal deneme süresi içerisinde başarısız veya yetersiz bulunması
durumunda iş sözleşmeleri feshedilecektir. 

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

Kura çekimi canlı yayınına baktığımızda TBMM, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli işçi alımına ilişkin kura çekimi noter huzurunda dijital olarak 24.04.2024 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olup kura çekimi https://www.youtube.com/c/tbmm web adresinden canlı olarak izlenebilecektir"

Kadın erkek ilana başvuru yapacak diğer adaylarla tanışmak - bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (10)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 35 Gün Önce
Kura listesi verilmedimi hala?
Ziyaretçi 35 Gün Önce
Sonuçlara ulaşamadık
Ziyaretçi 35 Gün Önce
kura sonuçları açıklanmamış?
Ziyaretçi 35 Gün Önce
Güzel torpil geçikdi galiba eski yayını dayadılar
Ziyaretçi 35 Gün Önce
Kura sonuçları belli oldu mu