TBMM Başkanlığı KPSS'den En Az 60 Puanla Personel Alımı Yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

TBMM Başkanlığı KPSS'den En Az 60 Puanla Personel Alımı Yapacak

TBMM Başkanlığı KPSS'den en az 60 puanla 35 personel istihdam edeceğini duyurdu.Alınacak personel TBMM'de bulunan kreş, gündüz bakımevi ve anaokulunda görevlendirilecek.

Kamu 5 Tem 2021 22:00 0
TBMM Başkanlığı KPSS'den En Az 60 Puanla Personel Alımı Yapacak

TBMM Başkanlığı KPSS'den en az 60 puanla 35 personel istihdam edeceğini duyurdu.Alınacak personel TBMM'de bulunan kreş, gündüz bakımevi ve anaokulunda görevlendirilecek.


TBMM Başkanlığı Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokuluna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla personel alımı gerçekleştirecek.Merak edilen tüm detaylar...TBMM Personel Alımı Sınav Şekli Naıl Olacak


Sınavın yazılı aşaması için, kadro unvanları itibarıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 veya 2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava alınacaktır.


TBMM Personel Alımı Şartları


Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları,

gerekmektedir.


TBMM Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır ?


Başvurular, 05.07.2021 – 16.07.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesinin (diploma) bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden [email protected] mail adresine gönderecek olup belge ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


Sözlü Sınav


Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

Sözlü sınav sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.


Adaylara tüm tebligat ve duyurular http://www.tbmm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında ilgili Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında işlem tesis edilecektir.

Yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik http://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


Atama Yapılacak Kadrolar ve Aranan Şartlar
Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç