Taşeronda yeni düzenleme geliyor: AK Parti açıkladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Taşeronda yeni düzenleme geliyor: AK Parti açıkladı

AK Parti'den bir son dakika açıklaması geldi. Gelen açıklamada taşeronda yeni düzenleme geleceğine yer verildi.

Çalışma Hayatı 24 Ocak 2024 0
Taşeronda yeni düzenleme geliyor: AK Parti açıkladı

AK Parti'den son dakika taşeron açıklaması: Yeni düzenlemeler geliyor.

AK Partili Halil Eldemir bir açıklama yaptı. Eldemir yaptığı açıklamada 2018 yılında kadroya geçen taşeron işçiler sonrası bazı sorunların ortaya çıktığını söyledi.

Eldemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkanım, çok kıymetli milletvekillerimiz; Saadet Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre vermiş olduğu grup önerisi hakkında AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sizleri, sizlerin nezdinde de aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 26'ncı Dönemde 2017 tarihinde bir yasa değişikliği yapıldı. 696 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname'nin 127'nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 23 ve geçici 24'üncü maddelerde
belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına
geçirilmesi sağlanmış oldu yani taşeron kaldırıldı ve taşeron aracılığı yerine kadroya alınan işçilerimiz olmuş oldu. Uygulamada
ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla da 2018 tarihinde bir
tebliğle usul ve esaslar belirlenmiş oldu. Tabii, bu kanun çıkarılırken burada çok geniş bir şekilde tartışıldı, konuşuldu. Bu
düzenleme çerçevesinde, söz konusu işçilerin daha önce kapsamda oldukları hizmet alım sözleşmeleriyle belirlenmiş birim ve işler
dışında çalıştırılamayacağı hükmü yer aldı. Bu hüküm, öncelikle söz konusu teşkilat ve birimlerde yürütülen kamu hizmetlerinin
aksamaması ve başta sağlık alanı olmak üzere bu hizmetlerden yararlanan vatandaşların mağdur olmaması amacına
dayanmaktaydı, bu tayin hakkı da bu böyle bir husustan dolayı verilmemiş oldu. Tabii, gelişen süreçte buna 2 tane istisna eklendi;
bir tanesi can güvenliği konusunda mahkeme kararı olması durumunda bunların tayin hakkı, yaşam hakkı kutsallığı esas alınarak
yapılabildi, diğeri de aynı kadroda bulunanların birbirleriyle farklı illerde becayiş hakkı kanun hükmünde olan toplu iş sözleşmeleri
kapsamında ele alındı. Tabii, şu anda mevcutta bulunan kanun çerçevesinde bu amir hüküm ortada iken bu tayin haklarının
yapılması mümkün değil.

Tabii, biz de bununla alakalı olarak nasıl ki taşerondan kadroya geçişle ilgili konuyu AK
PARTİ olarak çözdüysek bize gelen bu taleplere de karşılıksız kalamayız. Meclisimiz, AK PARTİ'miz Cumhur İttifakı’yla birlikte bu
hususta gerekli çalışmaları zamanı geldiğinde, kurumların işleyişiyle ilgili tereddütler ortadan kalktığında yapacaktır diyorum.
Bu hususu Genel Kurulun takdirine sunuyor, tekrar sizleri saygıyla selamlıyorum"

NE OLACAK? DÜZENLEME NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?

Açıklamaya baktığımızda becayiş ve diğer sorunlar ile ilgili düzenlemelerin gündemde olduğu bildirildi. Bu kapsamda kadro alamayan işçilerin de değerlendirileceği ve bir düzenleme yapılacağı bildirildi. Taşeron düzenlemesi geldiğinde bildirimle haberdar olmak için UYGULAMAMIZI TIKLA İNDİR

Kaynak: Finans7.com

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç