Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Maaşla Personel Alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Maaşla Personel Alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda sözleşmeli kamu personeli alınacağına yer verildi.

Sözleşmeli Personel Alımı 19 Eylül 2022 12:13 1
Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Maaşla Personel Alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı ve bilişim kadrosunda istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesine göre yapılacak söz konusu personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak
(Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru
yapabilirler)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç)
yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru özel şartları ise şu şekilde:

a. Bilgi Güvenliği Uzmanı (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1. Bilgi güvenliği alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
2. ISO27001, COBIT, NIST CSF ve benzeri bilgi güvenliği standartları/çerçeveleri konusunda bilgi
sahibi olmak,
3. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Yerel Alan Ağı (LAN), TCP/IP, IPv4, IPv6, Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı
(WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ
teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
5. Güvenlik Duvarı (Firewall), IPS, IDS, Antivirüs, DLP, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici
teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
6. Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File
Server, Certification Authority, Microsoft System Center Configuration Manager konularında
bilgi sahibi olmak,
7. Powershell ve/veya Linux shell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
8. Windows ve Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, güvenlik sıkılaştırması
ve log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
9. Merkezi iz kaydı sistemleri (SIEM) yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti
için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,
10. Sızma (penetration) testi konusunda ve zafiyet tarama araçları hakkında tecrübe sahibi olmak,
11. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi
sahibi olmak,
12. Adli bilişim konusunda bilgi sahibi olmak,
13. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,
14. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.
Tercihen; OSCP, GIAC GSEC/GPEN/GCIA/GCIH/GMON/GWAPT, CISA, CCNP, SSCP, LPIC
2/3 sertifikalarının birine veya birkaçına sahip olmak

b. Yazılım Uzmanı (8 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık
mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. Tasarım desenlerini (design patterns) etkin olarak kullanabilmek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE ve üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş
olmak,
4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React,
+Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri
seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,
6. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikro servisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP,
WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Web teknolojileri performansı, güvenliği ve güvenlik testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
8. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
en az bir kaynak kod kontrol yönetim aracı kullanmış olmak,
10. XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. UML konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak,
12. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak,
Tercihen;
1. En az bir büyük ölçekli (5000+ Kullanıcılı) Kurumsal Projede ASP.NET MVC ya da ASP.NET
Web Forms konusunda çalışmış olmak,
2. Microsoft’un MCTS, MCSA, MCPD, MCSD sertifikalarından en az birine sahip olmak,
3. Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

c. Mobil Yazılım Uzmanı (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık
mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. Web ve mobil uygulamalarında son kullanıcı odaklı tasarım konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe
sahibi olmak,

3. Ayrıntılı site haritası, wireframe tasarımları, akış diyagramları, kullanıcı senaryoları oluşturma
ve bunları dokümante etme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Sketch ve Figma tasarım araçlarından en az
birini kullanabiliyor ve mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabiliyor
olmak,
5. HTML5, JavaScript ve CSS3 gibi teknolojilerde bilgi sahibi olmak,
6. Responsive web, cross browser ve mobil uyum konusunda bilgi sahibi olmak,
7. Güncel UX/UI trendleri, teknikleri ve teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak,
8. Typescript, Kotlin veya Java ve Objective-C veya Swift dillerine hakim olmak,
9. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokolleri ile Android
ve IOS networking konularına hakim olmak,
10. Android ve IOS frameworkleri ve API'leri konularında bilgi sahibi olmak,
11. Push Notification, Firebase, SQLite, Realm, UIKit, Core Data, Core Text konularında bilgi sahibi
olmak,
12. Nesne tabanlı tasarım ve programlama, yazılım tasarım kalıpları konularında bilgi sahibi olmak,
13. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
14. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.
Tercihen;
1. Yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında
tecrübe sahibi olmak,
2. Tercihen Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,
3. Tercihen Google Play Store'da referans uygulama sunabilmek,
4. Tercihen DevOps, CI/CD, Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

BAŞVURU

İlana başvurular 3 Ekim tarihine kadar  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 13 Gün Önce
açıkcasi işe alınacak personelin yazılımcı olması qerekiyor bunu kısaca belirtmeniz daha doqru olur...