Tapuya 72 personel alımı başvurusu başlıyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Tapuya 72 personel alımı başvurusu başlıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2023 yılı sözleşmeli personel alımı başvurusu başlıyor. Peki personel alımı başvurusu nasıl yapılacak?

Tapuya 72 personel alımı başvurusu başlıyor

Tapu'ya personel alımı başvurusu başlıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan açıklamada 72 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda başvuruların 18 Aralık 2023 tarihinde başlayacağı görüldü. Peki Tapu Kadastro personel alımı başvurusu nasıl yapılacak?

İlana baktığımızda sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile tekniker kadrolarında çalıştırmak üzere alım yapılacağı görülürken güvenlik kadrosuna 45, tekniker kadrosuna ise 27 personel alınacağı görüldü.

Tekniker Alımı Başvuru Şartları Şu Şekilde:
a) 2022 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
b) Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme bölümlerinden mezun olmak. (Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
c) Arşiv araştırması olumlu olmak.

Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Şartları Şu Şekilde:
a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar  ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
b) Merkez teşkilatı ve ekli listede belirtilen bölge müdürlüklerine alınacak pozisyonlar için, önlisans, diğer birimler için lise mezunu olmak.
c) Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), lise mezunları için ise; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.
e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak. Adayın boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan fazla olmaması gerekmektedir. Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark 17 kg’dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından (f) ve (g) maddelerinde belirtilen hususlar tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.)
ğ) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Tapu personel alımı başvurusu 18 ile 22 Aralık tarihleri arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden alınacak. 

İlana başvuru yapacaklarla bilgi alış verişi için  TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç