Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü en az lise mezunu personel alımı başvuru ekranı açıldı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü en az lise mezunu personel alımı başvuru ekranı açıldı 2023

Tapu en az lise mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvurusuna dair başvuru bilgileri ve başvuru linki finans7.com'da.

Kariyer Kapısı 18 Ara 2023 1
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü en az lise mezunu personel alımı başvuru ekranı açıldı 2023

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranı açıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve en az lise mezunu 72 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda başvuruların başladığı ve Kariyer Kapısı üzerinden başvuru ekranının açıldığına yer verildi.

TEKNİKER ALIMI

Tekniker alımı başvuru bilgileri şu şekilde:
a) 2022 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
b) Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme bölümlerinden mezun olmak. (Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
c) Arşiv araştırması olumlu olmak.

Kontenjan
ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (4)
ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (4)
GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (4)
GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİLİS KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (3)
HATAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATAY KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (2)
ŞANLIURFA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (6)
ŞANLIURFA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

ÖN LİSANS GÜVENLİK GÖREVLİSİ
a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. 
b) Önlisans mezunu olmak
c) 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93) puan türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.
e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak. Adayın boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13 93 kg’dan fazla olmaması gerekmektedir. Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark 17 kg’dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17 63’ten az olmaması gerekmektedir.)
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından (f) ve (g) maddelerinde belirtilen hususlar tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.)
ğ) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Kontenjan
GENEL MÜDÜRLÜK/DESTEK HİZ. DAİ. BŞK. MERKEZ Kontenjan (6)
ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ Kontenjan (2)
GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ Kontenjan (2)
KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ Kontenjan (2)
ŞANLIURFA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ Kontenjan (1)

LİSE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI
a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
b) Lise mezunu olmak.
c) 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli bir KPSS puanı almış olmak.
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.
e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak. Adayın boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13 93 kg’dan fazla olmaması gerekmektedir. Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark 17 kg’dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17 63’ten az olmaması gerekmektedir.)
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından (f) ve (g) maddelerinde belirtilen hususlar tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.)
ğ) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Kontenjan
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇUBUK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (3)
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAYMANA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAMAK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİNCAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (2)
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (3)
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAŞ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MARMARİS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BABAESKİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (2)
ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞİLE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (4)
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KANDIRA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (2)
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HENDEK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEFERİHİSAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
ŞANLIURFA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RİZE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)
YOZGAT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Kontenjan (1)

BAŞVURU EKRANI AÇILDI

İlanın başvurusu internet üzerinden başladı. Başvurular aşağıdaki linkten alınıyor:

Linke tıklayın ve daha sonra açılan sayfada e devlet girişi yapıp belirtilen adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın. Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 6 Ay Önce
Bu tür kamu ilanlarında lise mezunu kpsssiz alımlar da bekliyoruz lütfen ikamet şartı olmadan yaşım tutuyor