Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 104 personel alımı: İşte ikbasvuru. sdu.edu.tr başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 104 personel alımı: İşte ikbasvuru. sdu.edu.tr başvuru 2023

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli personel alınacağına yer verildi.

Sözleşmeli Personel Alımı 10 Kasım 2023 00:20 0
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 104 personel alımı: İşte ikbasvuru. sdu.edu.tr başvuru 2023

Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 104 personel alacak.

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli 104 perosnel alımı yapılacağına yer verildi. En az ortaöğretim mezunları arasından yapılacak kamu personeli alımında başvuruya ilişkin bilgiler finans7.com'da.

İlana başvuru yapacak adayların istihdam edileceği kadrolar şu şekilde açıklandı: Hemşire, biyolog, fisyoterapist, sağlık teknikeri, telektrik teknisyeni, rötgen teknisyeni, tıbbi sekreter, iklimlendirme teknisyeni, temizlik personeli.

BAŞVURU BİLGİLERİ

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adayın başvurduğu pozisyon niteliğine göre 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5- Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

6- Tercih edilecek pozisyonun için belirlenen özel şartları taşıyor olmak.

7- İlgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

8- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.) 

BAŞVURU

İlana başvurular, İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi’nden (https://ikbasvuru. sdu.edu.tr) internet üzerinden yapılabilecek.

İlan başvuru metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç