Son Dakika: TSK ve Jandarma'da Başörtüsü Düzenlemesi

Son Dakika: TSK ve Jandarma'da Başörtüsü Düzenlemesi

Son dakika haberi: TSK ve Jandarma yönetmeliğinde düzenleme yapıldı ve kadın personellerin başörtüsü takmasına izin verildi.

Resmi Gazete Haberleri 07.5.2022 09:52 1
Son Dakika: TSK ve Jandarma'da Başörtüsü Düzenlemesi

Son dakika : Askeriyede büyük değişiklik.

Önceki gün TSK ve Jandarma yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte atanan personellerin giyimleri, üniformalarında düzenlemeye gidildiğine yer verildi. 6 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete sayısına baktığımızda alınan yeni kararlarda başörtüsü dikkatleri çekti. Alınan kararların başörtüsü takan personelleri de kapsadığı görüldü. 

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP İSTİHKAKINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" başlığı ile yayımlanan düzenlemenin tam metni şu şekildeydi:

"MADDE 1- 11/10/2007 tarihli ve 26670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına Dair Yönetmeliğin adı “Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Nasıp İstihkakına Dair Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- Bu Yönetmelik, subay (yedek subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay (yedek astsubay hariç), sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlarla bunları istihdam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlarını kapsar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlk nasıp: Subaylığa, astsubaylığa, uzman jandarmalığa ve uzman erbaşlığa ilk atanma tarihi ile bulunduğu statünün astsubaylıktan subaylığa, uzman jandarmalıktan veya uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmek suretiyle değişmesi hâlinde yeni statüye atanma tarihini,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “bir yıllık deneme süresini” ibaresi “ilgili kanunlarındaki deneme süresini, uzman erbaşlara 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 12 nci maddesi ile öngörülen intibak süresini” olarak değiştirilmiş, (3) numaralı alt bendinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından” ibaresi eklenmiş, (4) numaralı alt bendinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından” ibaresi eklenmiş, “ve uzman jandarmalara” ibaresi “, uzman jandarma ve uzman erbaşlara” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin (b) bendinde yer alan “Ek-1’de” ibaresi “Ek’te” şeklinde değiştirilmiş, “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ek-1’deki” ibaresi “Ek’teki” şeklinde değiştirilmiştir.        

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 8/A- Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ilgilisine göre Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Görevdeki uzman erbaşlar

GEÇİCİ MADDE 2- 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman erbaşlıktaki hizmet süresinin ilk beş ayını tamamlamış olan uzman erbaşlara yürürlük tarihi itibariyle görevde olmak kaydıyla bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin  Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür."

Listeye baktığımızda verilen kıyafetlere başörtüsünün de eklendiği görüldü. 2017 senesinde yapılan yönetmelik değişikliğinde TSK personeli kadınların başörtüsü takabilmesi getirildi.  Söz konusu bu düzenleme ile başörtülü personelin yazlık ve kışlık olarak iki hakkı olduğuna yer verildi.  Söz konusu düzenleme "TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İlk Nasıp İstikhakı Yönetmeliği" olarak değiştirildi.

Yorumlar (1)

Seç

Ziyaretçi 21 Gün Önce
Başörtüsüyle urascaniza yaş sati saçmalığını kaldıysanız girsek bizde vatan hizmeti isine, sayenizde salak salak boşta kaliyoz