Son dakika: Tapu Kadastro personel alımı sonuçları açıklandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Son dakika: Tapu Kadastro personel alımı sonuçları açıklandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. İşte sonuçlara ilişkin gelen bilgiler.

Sınav 27 Ara 2023 0
Son dakika: Tapu Kadastro personel alımı sonuçları açıklandı

Tapu ve Kadastro personel alımı sonuçları açıklandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada personel alımı başvuru sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi duyurular kısmından yayınlanan açıklamaya baktığımızda sonuçların belli olduğu ve kazananların evrakları teslim etmesi gerektiğine yer verildi. Sonuç duyurusu şu şekilde:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANINA BAŞVURUDA BULUNAN VE ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU

 Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere
alınacak 72 (yetmişiki) adet sözleşmeli personel pozisyonu için 30/11/2023 tarihinde
yayımlanan ilanımıza başvuruda bulunan adaylara ilişkin sonuçlar
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) sayfasında yayımlanmıştır.
 Sözleşmeli Tekniker ünvanında asil olarak yerleşmeye hak kazanan adaylar 02/01/2024
tarihinden 12/01/2024 tarihi saat:17:00'a kadar, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi
ünvanında asil olarak yerleşmeye hak kazanan adaylar ise 02/01/2024 tarihinden
31/01/2024 tarihi saat:17:00'a kadar aşağıda liste halinde belirtilen belgeleri, tarayarak
(Pdf formatında) (https://atamabasvurusistemi.tkgm.gov.tr) internet adresinden giriş
yapmak suretiyle elektronik ortama aktaracaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde
evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.
 Belirtilen tarihler arasında evraklarını sisteme yüklemeyen adayların atamaları
yapılmayacak ve haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
 Ataması yapılan adaylara yapılacak tebligatlarda Kurumumuza ibraz ettikleri adresler
geçerli olacaktır.
 Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış
olsa dahi atamaları iptal edilecektir.
 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta
olan personelden, Kurumumuzun aynı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına
yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır.
 Askerlik görevini yapmakta olan adayların askerlik görevini yapmakta olduğunu gösterir
belge ile dilekçelerini Genel Müdürlüğümüz iletişim adresine posta yoluyla (iadeli
taahhütlü) olarak göndermesi gerekmektedir. Askerlik görevini tamamladıktan sonra terhis
tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde istenilen belgelerle birlikte Genel
Müdürlüğümüze (Personel Dairesi Başkanlığı) bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.
 Asil olarak atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayan, başvuruları reddedilen,
feragat eden, ataması iptal edilen veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle
kurumdan ayrılanların yerine 16/07/2024 tarihine kadar yedek adaylardan sırasıyla
atama yapılacaktır.
 Atanmaya hak kazanan adaylara ilanen duyurulur. 26.12.2023

BAŞVURU EVRAKLARI
1. Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun fotoğraf sisteme
yüklenecektir.
2. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (önlü-arkalı)
3. Diploma, mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi
4. KPSS sonuç belgesi
5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr"
adresinden alınan belge sisteme yüklenecektir)
6. Mal Bildirimi Formu (https://atamabasvurusistemi.tkgm.gov.tr) adresinde yer alan
form elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp
taranarak sisteme yüklenecektir.)
7. Personel Beyan Formu (https://atamabasvurusistemi.tkgm.gov.tr ) adresinde yer alan
form elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak imza ile imzalanıp
taranarak sisteme yüklenecektir.) Başka bir kurumda halen çalışmakta olanlar görev
yaptıklarına dair belgeyi ayrıca yükleyecektir.
8. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (https://atamabasvurusistemi.tkgm.gov.tr)
adresinde yer alan form elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınarak ıslak
imza ile imzalanıp taranarak sisteme yüklenecektir.)
9. Güvenlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösteren heyet raporu (Tam teşekküllü devlet
veya üniversite hastanelerinden alınacak raporda adayların boy ve kilo bilgilerinin
mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.)
10. Özel Güvenlik Kimlik Kartı (önlü-arkalı)

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç