Son dakika: MSB Hava Kuvvetleri kadın erkek pilot alımı yapacak 2023

Son dakika: MSB Hava Kuvvetleri kadın erkek pilot alımı yapacak 2023

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kadın erkek adaylar arasından pilot alınacağına yer verildi.

Subay Alımı 24 Şubat 2023 11:29 0
Son dakika: MSB Hava Kuvvetleri kadın erkek pilot alımı yapacak 2023

MSB pilot alımı yapacak.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine kadın ve erkek adaylar arasından pilot olarak yetiştirmek üzere subay alımı yapılacağına yer verildi.

PERTEM'de yayınlanan başvuru kılavuzuna baktığımızda "Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2023 Yılı Dış Kaynaktan Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı temini başvuru kılavuzu yayımlanmıştır" denildiği görüldü.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

MSB PERTEM'de yayınlanan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

(I) Türk vatandaşı olmak,
(II) Hakkında yedek subay/yedek astsubay olamaz kararı bulunmamak,
(III) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer
okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim
dışına çıkartma cezası almamış olmak.
(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş
veya bunların adayı, sözleşmeli er/erbaş olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,
(V) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle
çıkarılmamış olmak.
(VI) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına
girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü
bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
(VII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da
özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının
saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile
yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının
kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı
madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,
kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii
mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında
hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında
herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması
uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(VIII) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve
benzer yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari
soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak
veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi
hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
(IX) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin
şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
(X) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında
çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
(XI) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte
yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,
(XII) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
(XIII) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda
yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak, [40 Pilot
sınıfı muvazzaf subay adayı alınacak olup MSB.lığınca ihtiyaç duyulması halinde
kontenjanlarda değişiklik yapılabilecektir

ÖZEL ŞARTLAR

Subay alımında özel şartlar ise şu şekilde:

(1) 01 Ocak 2023 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, Lisans/Lisansüstü
Düzeyinde mezunlar için 28 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki
doğumlular),
(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1)’de
gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate
alınmayacaktır),
(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO
(1)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış
(belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının
altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek,
daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim
Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden
taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
(4) Müracaat edecek adaylardan; 2021, 2022 veya 2023 yıllarında ÖSYM tarafından
yapılan İngilizce YDS veya E-YDS sonucunda puanı en az 60 olanlar başvuru yapabilecektir.
(her üç yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2020 yılı ve öncesi YDS
veya E-YDS puanı kabul edilmeyecektir)
(5) Ticari Pilot Lisansı “CPL” almış olmak, (Adayların “CPL” belgesini “Diğer
Bilgi/Belgeler Ekle” alanından “Diğer Bilgi/Belge Ekle” diyerek sisteme yüklemeleri
gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
(6) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş
olanlar,
(7) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,
(8) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay
olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),
(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve
kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt
edenler, başvurabilecektir

BAŞVURU EKRANI AÇILDI

MSB personel alımında başvurular internet üzerinden alınacak. Başvuru için tıklayın

Yukarıdaki linke gidin ve açılan sayfada iş e devlet girişi yaparak başvurunuzu yapın. Başvurular 19 Mart 2023 tarihine kadar alınacak. Kadın erkek adaylar burada >  TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç