Son dakika: Jandarma 500 uzman erbaş alımı yapacak (Başvuru ne zaman şartları nedir?)

Son dakika: Jandarma 500 uzman erbaş alımı yapacak (Başvuru ne zaman şartları nedir?)

Son dakika haberi: Jandarma 2023 yılı lojistik branşlı uzman erbaş alımı geldi. 500 uzman erbaş alımı yapılacak. Peki başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılacak?

Uzman Erbaş Alımı 27 Nisan 2023 00:03 6
Son dakika: Jandarma 500 uzman erbaş alımı yapacak (Başvuru ne zaman şartları nedir?)

Son dakika: Jandarma 500 uzman erbaş alımı ilanı yayınlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında lojistik branşına 500 uzman erbaş alımı yapılacağına yer verildi. Finans7.com olarak bi zbu alımın haberini dün takipçilerimize vermiştik ve ilan bugün geldi. Söz konsu personel alımı ilanına baktığımızda başvuru şartlarının şu şekilde olduğu görüldü:

uzman erbaş alımı için  TIKLA İNDİR

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2023 yılı lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş teminine yönelik;
(1) Ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru
yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar başvuru
yapamayacaklardır.
(2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru
kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.
(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01
Ocak 2023) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş
olmak [01 Ocak 2004 (dahil) - 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta
iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev
yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80
(seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (27 Nisan
2023) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (27 Nisan 2018 tarihi
ve sonrasında terhis olmak.),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01
Ocak 2023) itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak
1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur”
kararlı nitelik belgesi almış olmak,

g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu
vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,

ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru
kılavuzundaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu
çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),

h. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış
veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya
ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

ı. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların
adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında
görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak,

i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

j. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

k. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz (30)
günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

l. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir
cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
m.Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit
ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek
kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre
itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olmamak,

n. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,
fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığının manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile
bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
ö. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve
halen çalışmıyor olmak,
p. Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
r. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
s. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya
görmüyor olmak,
ş. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs
kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş
bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve
dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar
verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),
t. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
u. Yukarıdaki şartlara ilave olarak lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş temini için
başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

BAŞVURU

İlana başvurular 27 Nisan 2023 tarihinde saat 09.00'da başlayacak. Başvuru ekranı açıldığında bildirimle haberiniz olsun istiyorsanız uygulamamızı indirin:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (6)

Seç


Ziyaretçi 32 Gün Önce
Arkadaşla böyle bir kural çok saçma zaten yaş şartı koymular birde üstüne 5yil geçmeyecek askerlik şartı var benim usatalik belgem var lise mezunuyum kpss puanı var 5yili geçti askerliğinm malesev başvuru yapamuyorum
Ziyaretçi 33 Gün Önce
Herkesin hakkında hayırlı olmasını istiyorum
Ziyaretçi 33 Gün Önce
Bu alımların haricindede asayiş de alınması lazım sözleşmeli erlerden asayişe bir an önce alınmaları lazım işleri hakkıyla yapıyorlar çok ihtiyaçları var
Ziyaretçi 33 Gün Önce
Kpss artık kalksın çocuklarımız işe giremiyor
Ziyaretçi 33 Gün Önce
nasıl başvuru yapacagim