Son dakika: EYT staj çıraklık süresi borçlanma ve sigorta başlangıcı için kanun teklifi

Son dakika: EYT staj çıraklık süresi borçlanma ve sigorta başlangıcı için kanun teklifi

Son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için son dakika haberi geldi. Açıklamada staj ve çıraklık sürelerinin sayılması istendi.

Siyaset 11 Ocak 2023 18:27 14
Son dakika: EYT staj çıraklık süresi borçlanma ve sigorta başlangıcı için kanun teklifi

EYT çıraklık ve staj sürelerinin sigorta başlangıcı borçlanması ve sigorta başlangıcı süresinin geri çekilmesi için kanun teklifi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son dakika açıklaması geldi. Gelen açıklamada TBMM'ye bir kanun teklifi geldiği bildirildi. Gelen kanun teklifinde emeklilikte staj ve çıraklık süresinin sayılması , bu günlerin borçlanabilmesi ve sigorta başlangıç tarihinin geri çekilmesi istendi.

Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Ören'in imzası ile meclise gelen 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine baktığımızda özetinde şu ifadelere yer verildi: "Teklif ile; çırak ve öğrencilerin çıraklık ve stajda geçen süreleri borçlanabilmeleri ile bu sürelerin sigorta başlangıç tarihi olarak esas alınması amaçlanmaktadır"

Kanun teklifinin tam metni şu şekilde açıklandı:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun bazı sigorta
kollarının uygulanacağı sigortalılar başlıklı 5'inci maddesinde; "3308 sayılı Meslekî Eğitim
Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler
hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken
veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 46'ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler hakkında ise iş
kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır" denilmektedir.
Aynı maddede "4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
sayılu-lar" hükmü yer almaktadır. Bu mevzuat hükümlerine göre çu-aklar ve staj yapan
öğrenciler zorunlu olarak sigortalı yapılmaktadırlar.
Aynı kanunun "Sigortalılığm Başlangıcı" başlıklı 7'nci maddesinde; sigorta hak ve
yükümlülükleri 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar
için çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten itibaren başlanmaktadır hükmü
yer almaktadır.
Öte yandan 5510 Sayılı Kanunun 38'inci maddesine göre, malullük, yaşhlık ve ölüm
sigortalannm uygulanmasında dikkate almacak sigortalılık süresinin başlangıcı, malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabii olarak ilk defa kapsama girdiği tarih olarak kabul
edildiğinden çıraklar ve stajyerler sağlanan haklardan yararlanamamaktadırlar. Çırak ve
stajyerler zorunlu olarak sigortalı yapılıp işveren tarafmdan primleri ödenirken, bu süre
sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmemektedir.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen sigortaUlann kazanılmış haklannm
önümüzdeki süreçte TBMM'ye gelecek bir yasal düzenlemeyle teslim edileceğine dair
hükümet tarafından beyanlar mevcuttur. Fakat 1999 öncesi staj yapan, sigorta kartı ve sigorta
sicil numarası olan staj mağdurlan da sigorta başlangıcı e-devlet üzerinde görünmesine
rağmen, fiili çalışmadan sayılmadıklanndan çıkacak olan EYT kanunundan
yararlanamamaktadır. Bu nedenle "staj mağdurlan" olarak bilmen yaklaşık 250.000 kışı staj
tarihinde verilen sigorta başlangıç tarihinin, esas işe başlangıç tarihi olarak kabul edilmesiyle
haklannm teslim edilmesini talep etmekteler.

Uygulamada adaletin sağlanması amacıyla fiilen çalışmaya başlayan çırak ve
stajyerlere borçlanma hakkı getirilmesi ve bu çalışmalarının sigorta başlangıç tarihi olarak
kabul edilmesi yönünde yasal düzenleme yapılması ile mağduriyetler giderecektir. Bu
haksızlığın giderilmesi mesleki eğitimin özendirilmesine de katkı sağlayacaktır.
Kanun teklifi ile çırak ve öğrencilerin çıraklık ve staja başladıktan tarih sigorta
başlangıcı olarak kabul edilmesi sağlanacaktır

MADDE 1- Madde değişikliği ile çırak ve öğrencilerin çıraklık ve stajda geçen sürelerinin
borçlanması sağlanmış olacaktur.
MADDE 2- Stajda geçen sürelerin borçlanılması halinde, çıraklık ve stajın başladığı tarih,
sigorta başlangıç tarihi olarak esas alınması sağlanacaktır

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Sigortalılann
Borçlanabileceği Süreler başlıklı 4rmci maddesinin birinci fıkrasma aşağıdaki (k) bendi
eklenmiştir.
k) 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen çıraklar ile meslek liselerinde okumakta
iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri
MADDE 2- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4rinci
maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
"Birinci fikranın (k) bendinde geçen sürelerin borçlanılması halinde, çıraklık ve stajın
başladığı tarih, sigorta başlangıç tarihi olarak esas alınır."
MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4-Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı Yürütür

Sizce EYT staj ve çıraklık süresi sigorta başlangıcı sayılmalı mı? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.

Yorumlar (14)

Seç


Ziyaretçi 9 Gün Önce
1996 #çıraklık #staj hakkımız olanı istiyoruz biz üvey evlat degiliz oylar #çıraklık ve #staja
Ziyaretçi 9 Gün Önce
DEVLET BENİ ZORUNLU STAJA GÖNDERMİŞ,SSK MI BAŞLATMIŞ,BEN HAFTANIN 5 GÜNÜ 1 SENE ÇALIŞMIŞIM ,MAAŞ ALIMIŞIM, SSK OLDUGUNDAN İŞYERİM BANA SİGORTA YAPMAMIŞ,DEVLETİMİZ PRİM ÖDEMEMİŞ.YILLAR SONRA BEN BUNU SAĞLIK SİGORTASI OLARAK YAPMIŞTIM,SEN EYT DEĞİLSİN DİYOR DEVLET.BENİM ÇALIŞTIĞIM KESİN VE GARANTİYKEN SEN NASIL BEN SENİ EYT KAPSAMINA ALMAM DİYEBİLİRSİN. BU BÜYÜK HAKSIZLIK...
Ziyaretçi 11 Gün Önce
Ben de bu durumu yaşıyorum çıraklık kursuna gittim giriş 2006 , sigortalılık baslangicim 2008 arada iki yıl oynuyor borclanalim askerlik gibi madem prim gün sayımız artsın bunun dışında bence bir de genel sağlık sigortası yatirdigimiz günler de gün baz alınarak onlar da borclanilip sigorta prim günü artırmada alternatif olarak sayılsa keşke . Çözüm çok ta geciktiriliyor nedense bence bir an önce full alternatif uretilebilmeli ve bu çıkmazdan çıkmalıyız 😏😏
Ziyaretçi 12 Gün Önce
BENCE KİYAMETE KADAR SAYİLMALİ
Ziyaretçi 13 Gün Önce
Evet