Son dakika: EYT Resmi Gazete'de

Son dakika: EYT Resmi Gazete'de

Son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi sonunda Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete Haberleri 3 Mart 2023 08:00 0
Son dakika: EYT Resmi Gazete'de

Son dakika: EYT Resmi Gazete'de.

Son dakika haberi geldi. Gelen son dakika bilgilerine göre emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan açıklamada düzenlemenin 2 Mart tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığı ve bugün yayınlanarak resmen yürürlüğe girdiği görüldü.

Düzenlemenin tam metni şu şekilde:

"SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7438

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 2- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür"

EYT'DE BUNDAN SONRA NE OLACAK?

EYT sürecine baktığımızda 2. aşamaya gelindiği görülüyor. Yürürlüğe giren düzenleme sonrası 2 milyon 250 bin kişi emekli olmaya hak kazandı. Kadın erkek diğer EYT'liler burada >  TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç