Son dakika: Ehliyet ve pasaport değerli kağıt bedellerine zam geldi
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Son dakika: Ehliyet ve pasaport değerli kağıt bedellerine zam geldi

Son dakika haberi: Pasaport ve ehliyet değerli kağıt bedellerine zam geldi. İşte 2024 yılı sürücü belgesi ve pasaport ücretleri.

Son dakika: Ehliyet ve pasaport değerli kağıt bedellerine zam geldi

Son dakika: İşte yeni kimlik pasaport ve ehliyet fiyatları.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtlardaki fiyat tarifesi belirlendi.

Kimlik kartları 130 liraya, sürücü belgeleri ile 990 liraya kadar yükseldi. Pasaport defteri 790 liraya kadar yükseldi.

2024 yılında değerli kağıtlardan alınan ücret tarifesi güncellendi. Güncellenen fiyat tarifesine baktığımızda noter kağıtları 87 lira seviyesine çıkarken beyanname 87 liraya çıktı. Protesto, vekaletname, resen senet 174 liraya çıktı.

Pasaport almak isteyenler, pasaport harcının yanı sıra 790 liralık değerli kağıt bedeli ödemesi yapacak. İkamet izni 565 lira seviyesine çıkarken kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle kimlik 260 lira seviyesine çıktı.

Aile cüzdanları 705 lira seviyesine çıkarken ehliyet alacak kişiler, değerli kağıt bedeli olarak 990 liralık ödeme yapacak. Sürücü çalışma belgeleri ise 990 lira olacak.

Motorlu araç tescil belgesi 885 liraya, iş makinesi tescil belgesi 740 bin lira olacak. Banka çekleri 55 liraya çıkarken mavi kart alacaklar 130 lira, yabancı çalışma belgesi ise 565 lira olacak.

Çalışma izni muafiyet belgesi ise 565 lira oldu.

AÇIKLAMA TAM METNİ ŞU ŞEKİLDE:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3- (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2023 yılının son iş günü saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4- (1) 30/12/2022 tarihli ve 32059 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç