Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı yapacak: İşte camilere işçi alımı başvuru 2023

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı yapacak: İşte camilere işçi alımı başvuru 2023

Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanlığı farklı kadrolara 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İşte ilan detayları.

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı yapacak: İşte camilere işçi alımı başvuru 2023

Son dakika: Diyanet 4538 personel alımı yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 4 bin 538 personel alımı yapılacağına yer verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan resmi internet adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya
dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

KADRO DAĞILIMI

"Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında (dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur’an kursları ile Kur’an kursu yurt ve pansiyonları) münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesi çerçevesinde 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi (silahsız) alımı yapılacaktır" ifadeleri ile yayınlanan duyuruda kadro dağılımına şu şekilde yer verildi:

Destek Personeli (Temizlik)
a) Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak,
b) Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
engelleri bulunmamak

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

a) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu
bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden
mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Adaylar istenilen belgenin
geçerlilik tarihi ve seri numarasını başvuru ekranında yer alan ilgili bölüme
doğru bir şekilde gireceklerdir. Geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına sahip olmadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları iptal
edilecektir.)
c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde
çalışmaya engel durumu olmamak.
d) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10
uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu Maddesi
Kapsamında Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar
Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya
ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu
olmak,
c) 18 yaşını doldurmuş olmak,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına,
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak,
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli
bulunmamak

f) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak,
g) Güvenlik soruşturması olumlu olmak

Destek Personeli (Şoför)

a) Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak,
b) Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine veya 01.01.2016
tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
c) Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak

- Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi
sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
- Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.
- Başkanlığımız Taşra Teşkilatında görev yapacak destek personelinin çalışma alanlarına ilişkin ayrıntılar ayrıca belirlenecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 sözleşmeli kamu personeli alımının başvurusunun 26 Nisan'da başlayacağı ve 5 Mayıs tarihine kadar alınacağı görüldü.

Başvurular  “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden 5 Mayıs saat 16.30'a kadar alınacak. Kadın erkek ilana başvuru yapacak adaylar bu sayfada > TIKLA TAKİP ET

Haberdar olmak için TIKLA İNDİR

Yorumlar (37)

Seç


Ziyaretçi 28 Gün Önce
yanlış yapiyosun diyanet
Ziyaretçi 31 Gün Önce
Heryer de torpil
Ziyaretçi 31 Gün Önce
Nasıl başvuru ypcz
Ziyaretçi 32 Gün Önce
İlkokul okuyanlar yaşamasın ozaman . lise mezunu biri temezlik yaparken matamatik bölme işlemi mı yapacak ben anlamadım.okuttular da bizi biz mi okumadık .
Ziyaretçi 32 Gün Önce
Yaş şartı artık kalksın temizliği yasimizla yapmıyoruz elimizle yapıyoruz Emeklilik 58 ama çalışma sınırı 35 bu kul hakkıdır gunahtir