Son dakika: Deprem illerindeki öğretmenler için mazeret tayini kılavuzu yayınlandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Son dakika: Deprem illerindeki öğretmenler için mazeret tayini kılavuzu yayınlandı

Son dakika haberi: MEB tarafından bir açıklama yapıldı ve öğretmenlerin tayin kılavuzuna yer verildi.

Eğitim 24 Şubat 2023 20:38 0
Son dakika: Deprem illerindeki öğretmenler için mazeret tayini kılavuzu yayınlandı

Son dakika: MEB, OHAL bölgeisndeki öğretmenler için tayin kılavuzu yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yaptı ve OHAL bölgesindeki öğretmenler için tayin kılavuzunu yayınladı. Yayınlanan kılavuza baktığımızda başvuruların 24 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında alınacağına yer verildi. Açıklamada kılavuza da yer verildi.

Kılavuz şu şekilde:

6785 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN İLLERDE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OLARAK GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ / KADROLU ÖĞRETMEN VE DİĞER PERSONELİN YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Kahramanmaraş’ta 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle 08.02.2023
tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan
edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya,
Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer
personelden eşini veya çocuğunu deprem etkisiyle kaybedenler ile sağlık mazereti
kapsamında kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eşi, çocuğu, anne veya babası)
deprem etkisiyle bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenlerin iller arası
yer değiştirme işlemleri, Bakanlık Makamının 24.02.2023 tarihli ve 71032866 sayılı Onayı
doğrultusunda duyuruda yer alan takvim süresi içerisinde ve aşağıda yapılan açıklamalar
çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
GENEL AÇIKLAMALAR
1- Duyuru kapsamında olağanüstü hal ilan edilen illerde görev yapan ve başvuru şartlarını
sağlayan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ile diğer personel başvuru yapabilecektir.
2- Başvurular; personelin kendisi, eşi, çocuğu ile anne veya babasının deprem etkisiyle
bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmaması nedenine ve deprem etkisiyle eşini veya
çocuğunu kaybetme nedenine bağlı olarak iki farklı mazeret için alınacaktır.
3- Başvuru işlemleri kişisel şifre kullanmak suretiyle MEBBİS üzerinden
gerçekleştirilecektir.
4- Aylıksız izinde olanlar ile yeniden hizmete alınmayı gerektirir nedenlere (askerlik,
doğum, eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında
geçici olarak görevlendirilmesi gibi) bağlı olarak sözleşmesini feshedenler, başvurunun
son günü olan 10 Mart 2023 tarihinde görevlerine başlayacaklarını beyan etmeleri halinde
bu kapsamda başvuru yapabileceklerdir.
5- Her ikisi de Bakanlığımıza bağlı olarak aynı ilde görev yapan eşlerden birisinin anne veya
babasının sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunması halinde
diğer eş de aynı il’e yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecektir.
6- Başvuruda görev yapılan il dışındaki illerden sadece bir il seçilecektir. 

7- Başvuru şartlarını taşımaması nedeniyle il millî eğitim müdürlüklerince başvurusu
reddedilen personel, takvim süresi içerisinde başvuru şartlarını sağlaması halinde yeniden
başvuru yapabilecektir.
SAĞLIK MAZERETİ KAPSAMINDAKİ BAŞVURU
1- Başvuruda;
a) Tedavi gerekliliğine ilişkin sağlık kurulu raporu ile hastalığın tedavisinin personelin
görev yaptığı yerde mümkün olmadığına dair belge,
b) Eş, çocuk, anne veya babanın sağlık mazeretine bağlı olarak yapılan başvurularda (a)
bendinde sayılan belgelere ek olarak e-Devlet Kapısı Sisteminden alınan vukuatlı nüfus
kayıt örneği,
c) Anne veya babanın sağlık mazeretine bağlı yapılan başvurularda (a) ve (b) bendinde
yer alan belgelere ek olarak anne veya babanın depremin olduğu tarihte olağanüstü hal
ilan edilen illerden birinde ikamet ettiklerine dair belge
istenecektir.
2- Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibarıyla son iki
yıl içinde resmî veya özel sağlık sunucularından alınan sağlık kurulu raporu geçerli
olacaktır.
3- Başvuru şartlarını sağlayanlar belgelerini MEBBİS’e yükleyerek başvuru kayıt işlemini
yapacaklardır.
DEPREM NEDENİYLE EŞ VEYA ÇOCUĞUN VEFATI KAPSAMINDAKİ
BAŞVURU
1- Başvuruda;
a) Ölüm belgesi,
b) e-Devlet Kapısı Sisteminden alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği
istenecektir.
2- Başvuru şartlarını sağlayanlar belgelerini MEBBİS’e yükleyerek başvuru kayıt işlemini
yapacaklardır.
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
1- Yapılan başvurular incelenmek üzere il millî eğitim müdürlüklerinin sistemine
yansıyacaktır

2- İl millî eğitim müdürlükleri başvuruları takvimde belirtilen süre içerisinde inceleyerek
uygun olan başvuruları onaylayacaklar; uygun olmayan başvuruları reddeceklerdir.
ATAMA
1- Başvurusu il millî eğitim müdürlüklerince onaylanan personelin atama işlemi, Bakanlıkça
yapılan değerlendirme sonucunda takvimde belirtilen tarihte personelin tercih ettiği il
millî eğitim müdürlüğüne gerçekleştirilerek bu doğrultuda düzenlenen kararnameler
MEBBİS üzerinden ilgili valiliklere gönderilecektir.
2- İl millî eğitim müdürlükleri emrine atanan personelin okul/kurum ile ilişkilendirmeleri
ilgili valiliklerce gerçekleştirilecektir.
3- Tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda belirtilen süre içerisinde
gerçekleştirilecektir

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç