Son Dakika: AYM'den KYK Borç Taksitleri Hakkında Karar

Son Dakika: AYM'den KYK Borç Taksitleri Hakkında Karar

AYM'den KYK Borçları hakkında son dakika açıklaması geldi. Açıklamada taksit kararına yer verildi.

Kredi 21 Eylül 2022 22:02 0
Son Dakika: AYM'den KYK Borç Taksitleri Hakkında Karar

KYK borcu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ndne önemli bir karar geldi.

Binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir karar Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Gelen bilgilere göre Antalya'da bir kişi, KYK borcunun birden fazla taksidini ödemediği için tüm taksitlerin tahsili için ödeme emri düzenlendi ve kişiden tüm para istendi. Bu kişi de konuyu yargıya taşıdı.

Dava ilk olarak Antalya 2. İdare Mahkemesi'nde görüldü ve söz konusu davada uygulanan kanun hükmü olan 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nun 17'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan bazı kararların Anayasaya aykırı olduğunu söyledi ve bunun için AYM'ye başvuru yaptı.

İtiraz AYM tarafından görüşüldü ve Anayaya Mahkemesi bunu karara bağladı. AYM'ye yapılan başvuruda itiraz konusuna baktığımızda alacağın tamamının ödenmesinin sosyal devlet ilkesine ve mülkiyet hakkına uymadığı, bunları ihlal ettiği bildirildi. AYM ise başvuruyu kabul etti ve bunun Anayasaya aykırı olduğunu, kararın iptaline karar verdi.

AYM kararına baktığımızda devletin Anayasanın 42. maddesi kapsamında maddi imkanı olmayan başarılı öğrencilerin eğitimleri için destek sağlamakla yükümlü olduğu, yeterlikleri ve ihtiyaç sahibi olduğu öğrenilen öğrencilere kredi sağladığına yer verildi.

Taksitlerin ödenmemesi durumunda tüm borcun istenmesinin borç vade sonuna kadar olmayacğaına yer verildi ve "6183 sayılı Kanun'a tabi diğer alacaklar açısından taksitlerin ödenmemesi durumunda borcun tamamı muaccel hale gelmemekte, borç vade tarihinde gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir. Bu yönüyle 6183 sayılı Kanun'a tabi diğer alacaklar açısından söz konusu müdahale aracı kullanılmazken, eğitimi destekleme yönünden sosyal yanı ağır basan bir alacakta böylesine ağır bir tedbirle meşru amaca ulaşılmaya çalışılmasının son çare ve bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu söylenemez." denildi.

Söz konusu karara göre birden fazla taksitin ödenmemesi durumunda borcun muaccel hale gelmesi yanında borcun 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil edildiğini , vadesi dolan taksitlerin gecikme zammı ile alınması gerektiğini, tüm borcun istenmesinin Anayasaya aykırı olduğuna yer verildi. Karar şu şekilde verildi:

"Bu kapsamda birden fazla taksiti ödenmeyen borcun sürüncemede kalmaması için borcun tamamının ivedilik kazanmasının kamu yararının sağlanmasına yönelik amacın gerçekleştirilmesi için tek araç olduğu söylenemez.

Dolayısıyla anılan meşru amacın gerçekleştirilmesi açısından seçilen araçlar değerlendirilirken borcun gecikme zammı ile birlikte tahsili sayesinde, alacağın zamanında tahsil edilmemesi nedeniyle uğranılan zararların giderildiğinin ve ek maliyetle karşılaştıklarından borçluların borcu zamanında ödemek durumunda kaldığının, bu aracın söz konusu amacın gerçekleştirilmesi açısından yeterli olduğunun da göz önünde bulundurulması gerekir. Bu itibarla kuralın 'gereklilik' ölçütü ile bağdaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır."

KYK BORÇ FAİZLERİ GELECEK AY SİLİNİYOR

KYK borçlarının faizleri, gelecek ay TBMM'ye gelecek torba yasa ile birlitke silinecek. Düzenleme geldiğinde haberdar olmak için finans7.co'u takipte kalın.

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç