Son dakika ASKER ALIMI: MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş uzman onbaşı alımı başvuru ekranı açıldı 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Son dakika ASKER ALIMI: MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş uzman onbaşı alımı başvuru ekranı açıldı 2024

Son dakika haberi: MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı. İlan yazımızda.

Uzman Erbaş Alımı 3 Haz 2024 11:41 0
Son dakika ASKER ALIMI: MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş uzman onbaşı alımı başvuru ekranı açıldı 2024

Son dakika: MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alımı ilanı yayınlandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2024 yılı 2. dönem uzman erbaş alımı ilanının yayınlandığına yer verildi. MSB Personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılan son dakika açıklaması şu şekilde:

"KARA KUVETLERİ KOMUTANLIĞI 2024 YILI (2024/2 DÖNEM) UZMAN ERBAŞ TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR.

Başvurular 03.06.2024 saat 11.00'dan 30.06.2024 saat 23.59'a kadar yapılabilecektir.

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak Personel Temin Daire Başkanlığı ile irtibata geçebilirsiniz.
İletişim Bilgileri: 03125620543 / 2342, 2343, 2352
Ulaşım Bilgileri: Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi Nu:31 Çankaya/ANKARA"

BOY KİLO ŞARTI

SPOR AŞAMASI

BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak
(01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

(3) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

(4) Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu
olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), uzman çavuş
adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini
yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi
üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik
tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2’de yer alan “Uzman Erbaş Olacaklar
İçin Nitelik Belgesi”ni olumlu olarak almak (bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

(7) Sözleşmeli erbaş ve erlerden;
(a) Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapıyor olmak,
(b) Başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi
içinde olmak,
(c) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve
daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
(ç) Müteakip sözleşme dönemi içerisinde olup başvuruları uygun görülenlerin, uzman erbaş
temel eğitimine sevk edilinceye kadar sözleşmeli er/erbaş görevine devam ediyor olmak ve Ek-2’te yer
alan “Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi”ni olumlu olarak almak (bu belgenin “Uzman Erbaş
Olur” kanaatli olması gereklidir),
(d) Başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış
olanlar için 3’üncü madde, a fıkrası, 2’nci bentte belirtilen yaş şartı uygulanacak [2024 yılının Ocak ayının
ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)],

(8) Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya
çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim
kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

(9) Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların
adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında
görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak [başvuru yapan
tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından
sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa
olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],

(10) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

(11) Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece
feshedilmemiş olmak [başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile
J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş
olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir],

(12) Yapılacak yazılı sınav, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat aşamalarından
başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek,

(13) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

(14) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha
fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

(15) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
mahkûm edilmemiş olmak,

(16) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve
nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan
yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak,
fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar
ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet
sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre
itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632
Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

(17) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat
ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde
belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis
cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(18) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının
manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde
bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş
olmak,

(19) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen
çalışmıyor olmak,

(20) Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak

(21) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(22) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya
görmüyor olmak,

(23) Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden
TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar
çerçevesinde “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak, uzman erbaşlığa elverişli
olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş
özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak,

(24) En az 164 cm en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, Ek-3’te yer alan boy ve kilo
oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır.
Boy, çıplak ayakla ölçülür).

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

BAŞVURU LİNKİ

İlana başvurular aşağıdaki linkten alınıyor:

Başvuru yapmak için tıklayın

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç