Son dakika: 8. Yargı Paketi detayları açıklandı: İşte mahkumları ilgilendiren yeni düzenleme
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Son dakika: 8. Yargı Paketi detayları açıklandı: İşte mahkumları ilgilendiren yeni düzenleme

Son dakika haberi: Mahkumları ilgilendiren düzenleme açıklandı. İşte yeni yargı paketi ile gelecek düzenlemeler.

Haberler 10 Ara 2023 0
Son dakika: 8. Yargı Paketi detayları açıklandı: İşte mahkumları ilgilendiren yeni düzenleme

Mahkumları ilgilendiren düzenleme açıklandı.

8. yargı paketinin ilk detayları resmen açıklandı. Açıklanan düzenlemelere baktığımızda denetimli serbestlik süresinde düzenleme yapılacağı görülürken hapis cezalarının da düzenlenmesi, düşük ceza alan kişilerin de cezaevine gireceği bildirildi. Peki 8. yargı paketinde mahkumlara af gelecek mi? Cezalar düzenlenecek mi? 4/4 ceza indirimi olacak mı? İşte son dakika bilgileri.

ANNEYE İTİRAZ HAKKI

Düzenlemenin ilk maddesine baktığımızda anneye, baba ile çocukları arasındaki soybağının reddi davası açma imkanı verilecek.

EVLATLIK

Evlat edinenlerin isimleri, evlatlığının kimliğine anne baba olarak yazılabilecek.

HAGB'YE İTİRAZ YOLU

1 Nisan 2024'ten sonra verilen hükmü açıklanmasının geriye bırakılması kararlarına karşı istinafa başvuru yapılabilecek. HAGB kararları bu şekilde itiraza açık olabilecek.

Hapis cezası gerektiren suçların işlenmesinde ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı 100 liraya yükseltilecek. Bu rakam 30 liraydı.

DOĞRUDAN PARA CEZASI

Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin liradan 15 bin liraya kadar çıkarılacak.

EN AZ YÜZDE 40'I CEZAEVİNDE

Bir hükümlünün koşullu salıverilme süresinin 1/5'i oranında süresinin denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak ve hükümlü, cezasının en az yüzde 40'lık kısmını cezaevinde geçirecek.

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ DEĞİŞECEK

Denetimli serbestlik süresi de değişecek ve 3 yıl ile sınırlandırılacak.

0-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLANLAR

0 ile 6 yaş arasında çocuğu olan kadınlar, ağır bir hastalık ya da engellilik ya da kocama nedeniyle yanlız kalamayacaksa ve 70 yaşını geçmişse koşullu salıverilme için cezaevlerinde geçirmeleri gerekn sürenin 3/5'ini  yatmaları durumunda denetimli serbestlikten faydalanabilecek.

MAHKUMLARI İLGİLENDİREN DİĞER DÜZENLEMELER

Feti Yıldız yaptığı son dakika açıklamasında yeni infaz düzenlemesi ile ilgili maddeleri tek tek sıraladı ve açıkladı. Feti Yıldız açıklamasında şunları söyledi:

1-5275 Sayılı Kanunun 108.maddesinin 2.Fıkrasındaki ”2 Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz. 
Hükmü ile ilgili bir düzenlemenin teklife eklenmesi gerekir. 

2-Hali hazırdaki duruma göre ikinci defa mükerrer olanlar şartlı tahliyeden yararlanamıyorlardı. 
Yani cezalarının tamamı kadar süre cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyorlardı. 

Kanun değişikliği ile ikinci defa mükerrer oldukları cezalarının tamamı kadar değil,3/4’ü kadar cezaevinde kalacaklar. 

3-denetimli serbestlikten yararlanamayan ikinci kez mükerrer olan hükümlüler denetimli serbestlikten de yararlanabilecekler.

4- Bu düzenlemeyle beraber açık Ceza İnfaz Kurumuna  ayrılma Yönetmeliği‘nde yapılacak değişiklikle ikinci kez mükerrer oranların da açık ceza İnfaz kurumuna ayrılmalarına imkan sağlanması gerekecektir.

Feti Yıldız bugün yaptığı açıklamada ise infaz düzenlemesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

-Kanun Teklifi ile tüm kanuni süreler “2 haftaya” çıkarılarak eşitlenmiştir.
-CMK 268. Maddesinde belirtilen itiraz süresi 7 günden, “2 haftaya” çıkarılmıştır.

-CMK 273. Maddesinde belirtilen İstinaf süresi 7 günden “hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ tarihinden itibaren 2 haftaya” çıkarılmıştır. 

-CMK 291. Maddesinde belirtilen temyiz süresi 15 günden “hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ tarihinden itibaren 2 haftaya” çıkarılmıştır.

-İstinaf ve temyiz süreleri tefhimden değil, artık “hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğinden itibaren 2 hafta” olarak belirlenmiştir.

-CMK 272/3. Maddesinde belirtilen, adli para cezalarında hapisten çevrilenler hariç 3.000 TL ve altındaki adli para cezaları kesindi ve tekerrüre esas alınamıyordu, bu sınır “15.000 TL” ye çıkarılmıştır.  

-CMK 294/1. Maddesine cümle eklenerek, “Cumhuriyet savcısı temyiz dilekçesinde, temyiz isteğinin sanığın yararına veya aleyhine olduğunu açıkça belirtir.” Cümlesi eklenmiştir.
-Yeni kanun taslağında kararın tefhiminden itibaren temyiz kalktığından, CMK 295. Madde tamamen kaldırılmıştır.

-TCK 52/2. Maddesinde belirtilen adli para cezası sınırı 20 TL ile 100 TL arası miktar, “100 TL ile 500 TL arası” olarak değişmiştir.
-TCK 63/1. Maddesinde belirtilen adli para cezası mahsupta 1 gün 100 TL den iken, “500 TL üzerinden” mahsup yapılabilecektir.
-TCK 73. Maddesinde belirtilen şikayete bağlı suçlarda şikayet süresi 6 ay iken, Hakaret suçları açısından “suç tarihinden itibaren 1 yıla” çıkarılmıştır. Hakaret suçlarında TCK 125/2.md. uzlaştırma yoluna gidilemeyeceği belirlenmiştir.
-CMK 231. Maddesinde belirtilen HAGB kararına karşı itiraz, Ağır Ceza Mahkemesine yapılır iken, artık “Bölge Adliye Mahkemelerine” yapılabilecektir. HAGB’ yi isteyip istememe şartı kaldırılmıştır. 
HAGB’yi ilk defa BAM vermiş ise veya Yargıtay ilk derece mahkemesi sıfatıyla vermiş ise Temyize tabidir hükmü getirilmiştir.

-5275 sayılı İnfaz Kanunu 108. Maddesinde belirtilen, İkinci kez mükerrirlikte şartla tahliye uygulanmıyordu, ikinci kez mükerrir olanlara “(3/4) şartla tahliye oranı” getirilmiştir.

-5275 sayılı İnfaz Kanunu 105/A. Maddesinde belirtilen, Denetimli serbestlikle tahliyede, şartla tahliyeye 1 yıl süre kalma şartı aranıyordu. 

Bundan vaz geçilerek koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürenin (4/5)’ü oranı cezaevinde, (1/5)’ini ise Denetimli Serbestlikte geçirme şartı getirilerek, ayrıca denetimli serbestlikten en fazla 3 yıl yararlanma hakkı getirilerek, denetimli serbestlikten otomatik değil, cezaya göre belli bir oranla yararlanma hakkı getirilmiştir.

-Bu değişikliklerin yasa yürürlüğe girerse; “01.04.2024 tarihinden itibaren uygulanmasına” karar verilmiştir.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç