Son dakika: 2024 İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Son dakika: 2024 İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı

Son dakika haberi: Bursluluk sınavı hakkında açıklama geldi. Gelen açıklamada sınav başvuru tarihleri ile kılavuzuna yer verildi.

Sınav 26 Ocak 2024 0
Son dakika: 2024 İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı

2024 yılı bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2024 yılı bursluluk sınavı başvuru kılavuzuna yer verildi. Peki Bursluluk Sınavı başvurusu ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nedir? Sınav ne zaman yapılacak?

Uzun adı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olan İOKBS'nin başvuru kılavuzunun yayınlanması ile birlikte sınavın başvuru tarihleri, sınav ile sonuç açıklama tarihi de netleşmiş oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanna son dakika açıklamasında Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda başvuruların 13 Şubat ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında alınacağına yer verildi. 21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları ise 17 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuna açıklanacak. İşte sınav takvimi:

Başvurular: 13 Şubat - 1 Mart 2024 
Sınav: 21 Nisan 2024
Sonuçlar: 17 Mayıs 2024

KİMLER İOKBS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?

Bursluluk sınavına başvuru yapacak kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci
sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme
yaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde
bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı
okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan
yoksun bulunmak. Ailenin 2023 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam
miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 111.600,00 (yüzonbirbinaltıyüz) TL’yi geçmemesi
gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2023 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı
geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul
edilmeyecektir.

Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve
Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu
Gösteren Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

 EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin
ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi,
muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2023 yılına ait 12 aylık toplam
gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

 Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı
beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

 Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile
doğum tarihlerinin yazılı beyanı
esastır.

 “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla
“EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” istenmez.

KAÇ SORU VAR?

Bursluluk sınavında soru dağılımı şu şekilde:

5, 6 ve 7’nci Sınıflar
1 Türkçe 20
2 Matematik 20
3 Fen Bilimleri 20
4 Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler ile
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 20

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)
1 Türkçe 20
2 Matematik 20
3 Fen Bilimleri 20
4 Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük ile Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 20

9, 10 ve 11’inci Sınıflar
1 Türk Dili ve Edebiyatı 25
2 Matematik 25
3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve
Biyoloji) 25
4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya
ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç