Son dakika: 2023 formasyon başvurusu başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Son dakika: 2023 formasyon başvurusu başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve formasyon başvurusunun detaylarına yer verildi.

Eğitim 19 Şubat 2023 20:03 0
Son dakika: 2023 formasyon başvurusu başladı

Formasyon başvurusu hakkında son dakika açıklaması.

2022 2023 eğitim öğretim yılı formasyon başvurusu hakkında bir üniversiteden açıklama geldi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi resmi internet adresi üzerinden konu ile ilgili yapılan açıklamaya baktığımızda başvuruların 24 Şubat 2023 tarihine kadar devam edeceğine yer verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi resmi sayfasından konu ile ilgili yapılan açıklamada takvime şu şekilde yer verildi:

Son Başvuru Tarihi

24 Şubat 2023       Saat 23.59

İlgili Akademik Birimlerin Formasyon Dersi Alabilecek Öğrencileri İlan etmesi

06 Mart 2023

Başvuruya ilişkin bilgiler Üniversite tarafından şu şekilde açıklandı:

1. Pedagojik Formasyon Eğitimi alınabilen tüm alanlardaki/programlardaki (fakültelerin)
öğrenciler(i) için Üniversitemiz genelinde Pedagojik Formasyon Üniversite Ortak Seçmeli
Dersleri adıyla bir üniversite seçmeli ders havuzu oluşturulmasına,
2. Lisans eğitim-öğretim süresi 4 (dört) yıl olan ve Pedagojik Formasyon Eğitimi alabilecek
programlarda mezuniyet için kazanılması gereken toplam AKTS’nin, Pedagojik Formasyon
Eğitimi alan öğrenciler için (Pedagojik Formasyon Eğitimi için alınması gereken derslerin
AKTS toplamı (40 AKTS) ilgili programdan mezun olmak için gerekli AKTS toplamına (240
AKTS) eklenerek) 300 AKTS’nin altında olacak şekilde belirlenmesine,
3. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve
Bahar yarıyıllarında Pedagojik Formasyon Eğitimi alacak öğrenciler için formasyon derslerinin
bir yarıyılda alınabilecek azami AKTS sınırının (45 AKTS) dışında tutulmasına,
4. Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerinin işleyiş, sınav, uygulama vb. işlemlerinin Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülmesine,
5. Pedagojik Formasyon Eğitimi Üniversite Ortak Seçmeli Derslerine öğretim elemanı
görevlendirme işlemlerinin Eğitim Fakültesi Dekanlığının önerisi ile Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından yapılmasına,
6. Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerini alan öğrencilerin ders transkripti içinde bu derslerin,
Pedagojik Formasyon Eğitimi dersi olarak gösterilmesine ve mezuniyet ortalamalarına dahil
edilmesine; ayrıca diplomalarına “pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır.” ifadesinin
yazılmasına karar verildi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Üniversite resmi sayfasından yapılan açıklamada başvurular ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

Başvuru talepleri  dilekçe ile (Dilekçe için tıklayınız)  elden ya da  İstek Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden yazılı olarak öğrencilerin kayıtlı oldukları program/bölüm başkanlıklarına yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar” Madde 6 (2)ve 6 (3) (b) maddeleri gereğince Üniversitemiz senatosunda belirlenen aşağıdaki listede yer alan formasyon eğitimi alınabilen alanlar ve kontenjanlara  Formasyon eğitimi için başvuran öğrenciler not ortalamasına göre kontenjan sayısı kadar büyükten küçüğe kadar sıralanarak belirlenecek ve 06 Mart 2023 tarihinde Formasyon eğitimi alacak Bölüm/program  öğrenci listeleri ilgili akademik birim Web sayfalarında ilan edilecektir.

Başvuruya ilişkin diğer bilgilere ve başvuru detaylarına üniversite resmi sayfasından ulaşabileceksiniz.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç