Siyasi paylaşım yapan kamu personeli, devlet memurluğundan atılabilir mi?
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Siyasi paylaşım yapan kamu personeli, devlet memurluğundan atılabilir mi?

Siyasi paylaşım yaptığı için devlet memurluğundan atılan bir kişiye Danıştay'dan iyi haber geldi. İşte gelen açıklama.

Kamu 25 Nisan 2024 0
Siyasi paylaşım yapan kamu personeli, devlet memurluğundan atılabilir mi?

Siyasi paylaşım yapan memur görevden atılabilir mi?

Devlet memurluğuna girişte bilindiği üzere siyasi parti üyeliğinin olmaması maddesi yer almaktadır.

Sosyal medya palatformu Facebbok üzerinden siyasi içerikli bir paylaşım memur hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ve başlatılan soruşturma kapsamında bu kişi hakkında devlet memurluğundan atılması kararı verildi. Bu kararı yargıya taşıyan memura ilk derece mahkemeden kötü haber gelmiş ve onay verilmişti.

Bu karar son temyiz merci Danıştay'a geldi. Danıştay ise bu konuda katı bir karar verildiğini, söz konusu fiilin ölçülü bir ceza ile cezalandırılabileceğini, devlet memurluğundan atılmanın hukuka uygun olmadığını bildirdi. Söz konusu kararda şu ifadelere eyr verildi:

Uyuşmazlık konusu olayda, dava ve soruşturma dosyasının birlikte incelenmesinden; davacının Facebook'taki siyasi nitelikteki paylaşımlarının, davalı idare tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, aynı maddenin birinci fıkrasının (E) bendinin (b) alt bendinde yer alan "yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek" hükmü kapsamında değerlendirilmiş ise de; söz konusu paylaşımların mahiyeti ve içeriği itibarıyla Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirecek nitelikte olmadığı, davacının fiiline karşılık takdir edilen disiplin cezasında "ölçülülük" ilkesine uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda; davacının, söz konusu fiili ile ölçülü bir cezayla cezalandırılması gerekmekte iken, Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasında hukuka uygunluk; dava konusu işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının gerekçesi yerinde olmamakla birlikte, karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç