Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1 Kadroya KPSS'siz, Diğer Kadrolara Düşük KPSS ile Personel Alımı Yapacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1 Kadroya KPSS'siz, Diğer Kadrolara Düşük KPSS ile Personel Alımı Yapacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından düşük KPSS ile personel alımı yapılacağı açıklandı.

Kamu 20.6.2022 00:21 0
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1 Kadroya KPSS'siz, Diğer Kadrolara Düşük KPSS ile Personel Alımı Yapacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesine 35 personel alımı yapılacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az lise mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

"Üniversitemize bağlı birimlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayımlanan kamu ilanına baktığımızda başvuru detaylarının şu şekilde verildiği görüldü:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde açıklandı:

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

* 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında
KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate
alınacaktır.

* Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla
olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

* Spor Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylarda KPSS (B Grubu) puan sırası esas
alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen her bir kadronun 10 (on) katı kadar aday
sözlü sınava çağrılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı
ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak.

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.

* Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar için başvuru bitim tarihi
itibariyle 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak, diğer pozisyonlara başvuran adaylar için başvuru
bitim tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak,

* Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

* Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.’’ hükmüne uygun olması

Personel alımı yapılan kadrolar ve her kadro için istenen özel şartlar şu şekilde açıklandı:

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların 15 gün içinde başvuru formu ve aşağıdaki ilan metninde  belirtilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurusunu yapması gerekecektir. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç