Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış Kimdir?

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış Kimdir?

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın ataması yapıldı.

Sınav 15 Eylül 2022 10:24 0
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış Kimdir?

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış oldu.

Prof. Dr. Avdurrahim Alkış, bugün yayınlanan kararname ile Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı. Peki Kimdir?

PROF. DR. ABDURRAHİM ALKIŞ KİMDİR?

Akademik Görevler
2021
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2021
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2019
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2018-2019
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2015-2018
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2009-2015
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi
2003-2008
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TASAVVUF (DR)
Tez adı: Abdurrezzâk K?şânî ve Şerhu Fususi’xxl-Hikem adlı eserinin tahkîk ve tahlîli
2001-2003
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TASAVVUF (YL) (TEZLİ)
Tez adı: Hasan B. Musa el-Bani’xxnin Şerhu’xxl-Hikem isimli eserinin tahkik ve tahlili
1997-2001
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.

MAKALELER


1    TASAVVUFTA TAHTA KILIÇ SEMBOLİZMİ
ABDURRAHİM ALKIŞ , Yayın Yeri:Van İlahiyat Dergisi , 2021
Ulusal   Hakemli   Alan endeksleri (İlahiyat)   Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.54893/vanid.1002864

2    Reb’xx-i Reşîd Hankâhında İki Ârif: Kâşânî ve Dâvûd-i Kayserî
ABDURRAHİM ALKIŞ , Yayın Yeri:e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi , 2020
Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (EBSCO, ULAKBİM, DERGİPARK)   Özgün Makale

3    XIII. Yüzyılda Konya’xxnın Bir İlim Merkezine Dönüşmesinde İranlı Ârfilerin Rolü
ABDURRAHİM ALKIŞ , Yayın Yeri:e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi , 2020
Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (EBSCO, ULAKBİM, DERGİPARK)   Özgün Makale

4    Aynü’xxl-Kudât-ı Hemedânî’xxye Göre Kur’xxân’xxın Hakîkati ve Temel Mânevî Özellikleri
ABDURRAHİM ALKIŞ , Yayın Yeri:Bingöl Üniversitesi İlahiyat FakültesiDergisi , 2020
Uluslararası   Hakemli   Alan endeksleri (EBSCO, ULAKBİM, DERGİPARK)   Özgün Makale   https://dx.doi.org/10.34085/buifd.838187

5    Aynü l Kudât ı Hemedânî nin Düşüncesinde Hakîkat i Muhammediyye
ABDURRAHİM ALKIŞ , Yayın Yeri:E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi , 2015
Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (dergipark-ulakbim)   Özgün Makale

6    XII ve XVII Asırlar Arasında Diyarbakır da Tasavvuf Kültürü
ABDURRAHİM ALKIŞ , Yayın Yeri:E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi , 2015
Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (dergipark-ulakbim)   Özgün Makale

7    Mesnevî nin İnşâsında ve Mevleviliğin Müesseseleşmesi Sürecinde Çelebi Hüsâmeddin in Yeri
ABDURRAHİM ALKIŞ , Yayın Yeri:Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2011
Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (dergipark-ulakbim)   Özgün Makale

8    Vahdet i Vücûd Âriflerine Göre Eimme i Seb a Ümmehât ı Esmâ İmâmü l Eimme ve Cenâb ı Hakk ın Sayısız İsimleri
ABDURRAHİM ALKIŞ , Yayın Yeri:Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 2010
Ulusal   Hakemli   Diğer endeksler (asos index, dergipark, ulakbim)   Özgün Makale

9    Sermediyyet ve Abdurrezzak ı Kaşani ninRisale fi Beyani Mikdari s Seneti s Sermediyye ve Ta yiniEyyami l İlahiyye İsimli Eseri
ABDURRAHİM ALKIŞ , Yayın Yeri:Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2009

sON DAKİKA HABERLERİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN FİNAN7'Yİ TAKİPTE KALIN.

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (0)

Seç