Sinop Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Sinop Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Son dakika haberi: Sinop Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında sözleşmeli kamu personeli alınacağına yer verildi.

İş İlanları 7 Nisan 2023 00:35 0
Sinop Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Sinop Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak.

Sinop Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada üniversite bünyesine KPSS puanı ile farklı kadrolarda çalıştırmak üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE KADROLAR

-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak, şartlarını taşıması gerekmektedir.
-07 Nisan 2023 tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak (07 Nisan 1983) tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Gemi adamı kaptan, usta gemici, destek personeli, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen kadrolarına yapılacak alımın detayları ve İlan metni için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki linkten alınacak.

Başvuru Adresi "https://personelilan.sinop.edu.tr/"

Şahsen ya da posta yolu ile başvuru alınmıyor.

Yorumlar (0)

Seç