Siirt Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başladı: İşte Başvuru Formu 2022

Siirt Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başladı: İşte Başvuru Formu 2022

Siirt Belediyesi bünyesine zabıta memuru ve itfaiye eri alımı ilanı başvuru formu yayımlandı ve başvurular başladı.

Siirt Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başladı: İşte Başvuru Formu 2022

Siirt Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı başvurusu başladı.

Siirt Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildiToplamda 50 memur alımı için başvurular alınmaya başladı.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlanın başvuru şartları şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

- İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU FORMU YAYINLANDI

Memur alımının başvuru formu yayımlandı. Formlar şu şekilde:

İtfaiye eri başvuru formu için TIKLAYIN

Zabıta alımı başvuru formu için TIKLAYIN

Başvurular başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi No:2 Merkez/SİİRT adresindeki Siirt Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında bulunan başvuru bürosuna şahsen yapılacak.

  1. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
  2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  3. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
  4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
  5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
  9. 3 Adet Biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 28 Gün Önce
Hani yaş sınırı kalmıştı ben bir türlü göremedim