Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alımı yapacak: SEDDK Avukat, Memur, Sekreter, Hizmetli ve Şoför 2023

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alımı yapacak: SEDDK Avukat, Memur, Sekreter, Hizmetli ve Şoför 2023

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan ilanda memur alınacağına yer verildi. İşte personel alımı ilanı.

Memur Alımı İlanları 25 Ocak 2023 00:11 0
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alımı yapacak: SEDDK Avukat, Memur, Sekreter, Hizmetli ve Şoför 2023

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu memur alımı yapıyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında en az lise mezunlarından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. “2 Avukat”, “7 Memur”, “4 Sekreter”, “4 Hizmetli” ve “ 4 Şoför” kadrosuna yapılacak alımın detayları finans7.com'da.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

ÖZEL ŞARTLAR VE KADROLAR

ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup giriş sınavına başvuracak adaylarda, aşağıda belirtilen şartları taşımak.

(*) Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri belirlenmiştir.
(**) “Şoför” kadrosu için; Uygulama sınavına çağrılacak aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda
belirlenecek olup atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı olacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu
adayların tümü uygulama sınavına çağrılacaktır.
(***) “Avukat”, “Memur”, “Sekreter” ve “Hizmetli” kadroları için; Sözlü sınavına çağrılacak aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak
suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı olacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan
birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınavına çağrılacaktır.

BAŞVURU

Personel alımına başvurular 13 ile 24 Şubat tarihleri arasında alınacak.  Başvuru ekranı açılınca haberdar olmak için TIKLA İNDİR

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu;
- Şoför kadrosu için, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır.
- Avukat, Memur, Sekreter, Hizmetli ve Şoför kadroları için, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde
(https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır.
- Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir. Bu duyurular tebligat hükmünde olup yazılı bildirimde
bulunulmayacaktır

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç