SGK Personel Alımı Geldi: İşte Sosyal Güvenlik Kurumu Büro , Sekreter, Temizlik, Güvenlik Görevlisi Alımı Başvurusu 2022

SGK Personel Alımı Geldi: İşte Sosyal Güvenlik Kurumu Büro , Sekreter, Temizlik, Güvenlik Görevlisi Alımı Başvurusu 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesine 341 personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte SGK ilanı.

Sözleşmeli Personel Alımı 25 Eylül 2022 00:09 7
SGK Personel Alımı Geldi: İşte Sosyal Güvenlik Kurumu Büro , Sekreter, Temizlik, Güvenlik Görevlisi Alımı Başvurusu 2022

SGK personel alımı ilanı yayınlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek için sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan duyuruya baktığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak alımda kadro dağılımı şu şekilde verildi:

171 destek personeli,

59 koruma güvenlik görevlisi,

9 teknisyen,

102 büro personeli

Toplam: 341.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B)
bendi ile aynı Kanunun 48’ inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve
7’nci alt bentlerindeki ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1’inci maddesindeki şartları
taşımaları gerekmektedir.

2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanlar (dul ve
yetim aylığı hariç) ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

3) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

4) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

5) Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip
olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen
adaylar göreve başlatılmayacaktır.

51 BÜRO PERSONELİ

KONTENJAN : Ankara (51)

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az
60 puan almış olmak,

b) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri,
Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim
Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi
Yönetimi, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgi İşlem Enformasyon, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim
Yönetimi, Bilgisayar Donanımı, Bilgi Güvenliği Teknolojisi ön lisans programlarının birinden
mezun olmak

51 BÜRO PERSONELİ

KONTENJAN : Ankara (51)

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az
60 puan almış olmak,

b) Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak

2 DESTEK PERSONELİ (SEKRETER)

KONTENJAN : Adana (2)

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az
60 puan almış olmak,

b) Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans
programlarının birinden mezun olmak. 

4 DESTEK PERSONELİ (DAĞITICI)

KONTENJAN : Adana (1), Ankara (3)

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az
60 puan almış olmak,

b) Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.

30 KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ

KONTENJAN: Balıkesir (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Denizli (1), Edirne (1), Eskişehir (1), Mersin
(2), Sakarya (1), Samsun (1), Ankara (5), İstanbul (10), İzmir (2), Konya (1), Kocaeli (2)

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az
60 puan almış olmak,

b) Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenliği ve
Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak ve tercih işlemlerinin son
günü itibarıyla özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

c) 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

d) 18 yaşını doldurmuş olmak.

e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in
18‘inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak

118 DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK)

KONTENJAN: Adıyaman (1), Ankara (24), Antalya (6), Aydın (1), Bingöl (1), Bitlis(1)
,Bursa(2) , Çanakkale (3), Denizli (2), Edirne (2), Erzincan (1), Erzurum (1), Eskişehir (3),
Giresun (1), Gümüşhane (1), Hatay (1), Isparta (1), Mersin (2), İstanbul (21), İzmir (8), Kars(2)
,Kayseri (4), Kocaeli (1), Kütahya (1), Malatya (1), Manisa (1), Mardin (1), Muğla (4), Rize (1),
Sakarya (1), Sivas (1), Tekirdağ (4), Şanlıurfa (1), Yozgat (2), Karaman (1), Kırıkkale (1), Şırnak
(1), Yalova (1) , Kilis (2), Osmaniye (2), Düzce (2)

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az
60 puan almış olmak,

b) Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak

19 DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

KONTENJAN: Adana (2), Ankara (6), Bursa (2), Erzurum (1), Gümüşhane (1), İstanbul
(5), Kastamonu (1), Kayseri (1)

a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az
60 puan almış olmak,
b) Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
c) Son başvuru tarihi itibariyle B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
d) 18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik
Yönetmeliğinin
75’inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir
sistem öngörülmüş ve 2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Mezkur Yönetmeliğin geçici
10’uncu maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork
takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü
belgeleri ile değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresinin ekleneceği
belirtildiğinden, B sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları BE sınıfı sürücü belgesine sahip
olanların, C sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D
sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D1 sınıfı
sürücü belgesi istenilen kadroları D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olanların da tercih
edebilmeleri mümkündür. Yine aynı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eski sürücü
belgelerinin 31.12.2022 tarihine kadar yeni sürücü belgeleri ile değiştirebilmesi öngörüldüğünden
eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir. Bu nedenle ilanda yer alan yeni sürücü
belgesi sınıfları ve istenilen sürücü belgesini karşılayabilecek diğer yeni sürücü belgesi sınıfları
ile bu belgelerle denk kabul edilen eski sürücü belgesi sınıfları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

DESTEK PERSONELİ (AŞÇI)
POZİSYON ADEDİ: 15
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Ortaöğretim
KONTENJAN: Afyonkarahisar (1), Gümüşhane (1), Hatay (1), İstanbul (5), Kırklareli
(1), Kocaeli
(1), Ordu (1), Trabzon (1), Van (1), Bartın (1), Samsun (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az
60 puan almış olmak,
b) Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve
Tüketici Hizmetleri Alanı - Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı
- Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı - Turizm / Otelcilik ve
Turizm Dalının birinden mezun olmak.
9) POZİSYON UNVANI: DESTEK PERSONELİ (AŞÇI YARDIMCISI)
POZİSYON ADEDİ: 7
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Ortaöğretim
KONTENJAN: İstanbul (7)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az
60 puan almış olmak,
b) Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve
Tüketici Hizmetleri Alanı - Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı
- Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı - Turizm / Otelcilik ve
Turizm Dalının birinden mezun olmak.
10) POZİSYON UNVANI: DESTEK PERSONELİ (BASİT BAKIM)
POZİSYON ADEDİ: 4
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Ortaöğretim
KONTENJAN: Amasya (1), İstanbul (1), Rize (1), Iğdır (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az
60 puan almış olmak,
b) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından
mezun olmak.
11) POZİSYON UNVANI: DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI)
POZİSYON ADEDİ: 2
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Ortaöğretim
KONTENJAN: Bolu (1), Kırklareli (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az
60 puan almış olmak,
b) Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
12) POZİSYON UNVANI: KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KGG2)
POZİSYON ADEDİ: 29
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Ortaöğretim
KONTENJAN: Adana (2), Ankara (4), Erzurum (1), Gaziantep (1), İstanbul (6), Kırşehir
(1), Diyarbakır (1), Giresun (1), Tekirdağ (2), Trabzon (2), Bolu (1), Kırıkkale (1), Manisa (1),
Kütahya (1), Tokat (1), Batman (1), Şırnak (1), Osmaniye (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az
60 puan almış olmak,
b) Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak ve tercih işlemlerinin son günü
itibarıyla özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c)10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
d) 18 yaşını doldurmuş olmak.
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in
18‘inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak.
13) POZİSYON UNVANI: TEKNİSYEN (ELEKTRİK VE ELEKTRONİK)
POZİSYON ADEDİ: 8
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Orta Öğretim
KONTENJAN:, Ankara (3),Antalya(1), Erzurum(1), İzmir(1), Kahramanmaraş (1),
Kırıkkale (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az
60 puan almış olmak,
b) Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından,
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı- Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri Alanı- Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak.
14) POZİSYON UNVANI: TEKNİSYEN (MAKİNA)
POZİSYON ADEDİ: 1
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Ortaöğretim
KONTENJAN:, İstanbul(1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az
60 puan almış olmak,
b) Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak

BAŞVURU

İlana başvurular 30 Eylül ile 7 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden alınacak. Başvuru ekranı açılınca haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (7)

Seç


Ziyaretçi 58 Gün Önce
Hayır abicim anlamadığım nokta şu sen içeri büro personeli alacaksın kpss 60istiyorsun içeri temizlik personeli alacaksın yine kpss 60puan diyorsun temizlik personeline başka görevde mi verecekler yada güvenliğe adamlar zaten kpss den yeterli puan alamadığı için alt kademeleri tercih ediyorlar
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Başvuruyu nereye yapıcaz
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Lanet olsun ya ne taktınız bi Kpss dir gidiyor
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Kapss bırakın artık yeter yaa
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Allah aşkına güvenlik önlisans istemek nedir ya önlisans gelip güvenlik mi olur biz lise mezunları aç kaldk