SGK, MSB, DHMİ, TCDD, Çaykur, TMO'ya 22 bin TL maaşla kadrolu memur alımı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

SGK, MSB, DHMİ, TCDD, Çaykur, TMO'ya 22 bin TL maaşla kadrolu memur alımı 2023

Kamuya mülakatsız 22 bin TL maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı. İlanın başvuru bilgileri ve başvuru detayları yazımızda. İşte KPSS tercihleri hakkında son bilgiler.

KPSS 27 Haz 2023 13:57 0
SGK, MSB, DHMİ, TCDD, Çaykur, TMO'ya 22 bin TL maaşla kadrolu memur alımı 2023

SGK, Çaykur, TMO, MSB, DHMİ, TCDD memur alımı tarihi belli oldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS puanı ile memur ataması yapılacak. Yapılacak personel alımında başvuru bilgileri Finans7.com'da olacak. Peki memur alımı başvurusu nasıl olacak? Kimler kamu personeli alımına başvuru yapabilecek?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

KPSS tercihleri ile yapılacak kamu personeli alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak
ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına
atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı
işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını
taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya
durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı
yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi
suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) 

KPSS TERCİHLERİ İLE KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanlığı resmi internet adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında 2023 yılı ilk merkezi yerleştirmesinin 6 Temmuz tarihinde başlayacağına yer verildi. Başvuru başladığında haberdar olmak için uygulamamızı aşağdaki linklerden ücretsiz indirin:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

ALIM YAPACAK BAŞLICA KURUMLAR

SGK personel alımı için TIKLAYIN
Çaykur personel alımı için TIKLAYIN
TMO personel alımı için TIKLAYIN
MSB personel alımı için TIKLAYIN
DHMİ personel alımı için TIKLAYIN
TCDD personel alımı için TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç