SGK En Az 14 Bin TL Maaşla 55 Personel Alımı Başvurusu Sona Eriyor!

SGK En Az 14 Bin TL Maaşla 55 Personel Alımı Başvurusu Sona Eriyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan iki farklı personel alımı ilanı için süre doluyor.

Sözleşmeli Personel Alımı 17 Kasım 2022 19:57 0
SGK En Az 14 Bin TL Maaşla 55 Personel Alımı Başvurusu Sona Eriyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu en az 14 bin TL maaşla 55 sözleşmeli personel alımı başvuruları sona eriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan iki farklı personel alımı ilanı için süre doluyor. Bu kapsamda SGK bünyesine farklı unvanlarda 55 personel alımı gerçekleştirilecek olup başvuru detayları haberde.

SGK 10 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ KONTENJAN DAĞILIMI

1 Yazılım Uzmanı (Yazılım Mimarı), 
1 Yazılım Uzmanı (Kaynak Kod Analisti),
2 Yazılım Uzmanı,
2 Bilgi Güvenliği Uzmanı,
2 Sistem Yönetim Uzmanı (DevOps),
1 Veri Tabanı Uzmanı,
1 Network Uzmanı,

SGK 45 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

34 sözleşmeli Programcı,
11 sözleşmeli Çözümleyici.

SGK 10 BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

2. Mühendislik fakülteleri veya fen edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik veya fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.

3. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (E) düzeyinde puan almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.

4. Mesleki iş tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, süreç analiz uzmanı, yazılım veya bilişim proje yöneticisi vb.) bilişim personeli olarak prim ödemek suretiyle geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.

5. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.

6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son başvuru tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve
sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.

7. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge/transkript ve/veya ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
programcılık sertifikası ile programlama dillerine ilişkin eğitim aldığını belgelemek. Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. Programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

45 PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ ALIMI ŞARTLARI

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

2- Müracaat tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam eden (KPSS) (B) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4- Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin
06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olmak veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

BAŞVURULAR SONA ERİYOR

SGK Personel alımında başvuru süreci 11 Kasım tarihi ile başlamış olup 25 Kasım tarihi ile sona erecektir.

Başvuru Adresi: isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Yorumlar (0)

Seç