SGK 935 Memur Alımı Kadro Dağılımı Açıklandı: İşte Kadro İhdası ve Başvuru Genel Şartları 2022
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

SGK 935 Memur Alımı Kadro Dağılımı Açıklandı: İşte Kadro İhdası ve Başvuru Genel Şartları 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve 935 memur alımında kadro dağılımına yer verildi.

Memur Alımı İlanları 19 Ekim 2022 09:40 0
SGK 935 Memur Alımı Kadro Dağılımı Açıklandı: İşte Kadro İhdası ve Başvuru Genel Şartları 2022

SGK'ya 935 memur alımı için kadrolar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına 935 memur alımı için kadro ihdası yapıldı. Kadro ihdasında detaylar da belli oldu.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

•    Türk Vatandaşı olmak,

•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

•    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

•    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

•    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

19 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete sayısında yayınlanan karara baktığmızda aşağıdaki kadrolarda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağı görüldü:

Uzman kadrosuna 30, Şef kadrosuna 88, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadorsuna 668, Memur kadrosuna 55 , Mühendis kadrosuna 43, Tekniker kadrosuna 14 ve teknisyen kadrosuna 37 personel alımı yapılacak.

İlan gelince haberdar olmak ve Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

KADRO İHDASI NEDİR?

Kadro ihdası , kamu kurumuna yapılacak memur alımı için kadro ayrılması manasına gelmektedir.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç