Selçuk Üniversitesi personel alımında kontenjan arttı 2023 Hastaneilan.selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi personel alımında kontenjan arttı 2023 Hastaneilan.selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında personel alımında sayının arttığına yer verildi. İlan yazımızda.

Selçuk Üniversitesi personel alımında kontenjan arttı 2023 Hastaneilan.selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi 150 personel alımı açıklaması geldi.

Konya Selçuk Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 110 personel olarak yayınlanan ilk duyurunun güncellendiği ve personel alımı sayısının 150'ye çıkarıldığına yer verildi. Duyuruya baktığımızda 40 yeni personel daha alınarak 150 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

En az ortaöğretim mezunları arasından yapılan personel alımında başvuru şartları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son başvuru tarihi
itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak
kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için
2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B)
grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar
dahi atamaları yapılmayacaktır.)

- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak
ve belgelendirmek.

- Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru
yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Hastanemiz hasta bakımı ve temizliği hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; Hasta
Bakımı ve Temizliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
benzeri engelleri bulunmamak

BAŞVURU

Personel alımına başvurular "http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/aday/login" adresi üzerinden alınıyor. İlan metni için TIKLAYIN

Kadın erkek adaylar burada >  TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç