Selçuk Üniversitesi 93 personel alımı yapacak 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Selçuk Üniversitesi 93 personel alımı yapacak 2023

Selçuk Üniversitesi 93 personel alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvurusuna dair detaylar ve başvuru bilgileri yazımızda.

Selçuk Üniversitesi 93 personel alımı yapacak 2023

Selçuk Üniversitesi 93 personel alımı yapacak.

Selçuk Üniversitesi tarafından yayınlanan açıklamada 93 sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi. Başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son başvuru tarihi itibariyle
35 yaşını doldurmamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak
kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için
2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B)
grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar
dahi atamaları yapılmayacaktır.)

ÖZEL ŞARTLAR:
1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak
ve belgelendirmek.
2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
Sayfa 6 / 8
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru
yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5. Hastanemiz hasta bakımı ve temizliği hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; Hasta
Bakımı ve Temizliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
benzeri engelleri bulunmamak. Bu unvana atanan adaylar sorumlu olduğu yerin
her türlü temizliğini yaparak düzenini sağlayacaktır.

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerindne alınıyor. "http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/aday/login" adresine giderek personel alımı başvurunuzu yapabilirsiniz.

İlan metni için TIKLAYIN

Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

 

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç