Selçuk Üniversitesi 55 KPSS ile personel alımı yapacak 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Selçuk Üniversitesi 55 KPSS ile personel alımı yapacak 2023

Selçuk Üniversitesi tarafından bir son dakika duyurusu yapıldı ve diş hekimliği fakültesinde çalıştırılmak üzere 18 personel alımı yapılcağı duyuruldu.

Selçuk Üniversitesi 55 KPSS ile personel alımı yapacak 2023

Selçuk Üniversitesi personel alımı yapacak.

Selçuk Üniversitesi tarafından bir son dakika duyurusu yapıldı ve diş hekimliği fakültesinde çalıştırılmak üzere 18 personel alımı yapılcağı duyuruldu. Üniversite tarafından yayımlanan ilana göre personel alımları çeşitli kadrolarda yapılacak olup başvuru başladı. Bizde bu yazımızda üniversite tarafından yayımlanan ilanın başvuru detaylarına yer verdik.

GENEL ŞARTLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak. (Askerlik durum belgesi veya terhis belgesinin getirilmesi gerekir.)
6. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

ÖZEL ŞARTLAR

1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2. Ortaöğretim ve Önlisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Fakültemizde görev yapacak personellerin görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

6. Elektrik ve Elektronik Teknikeri için; Tehlikeli / Çok Tehlikeli İşlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya göre yerleşme hakkı kazanan asıl adaylardan istenecektir.)

ALIM YAPILACAK KADROLAR

BAŞVURU

Söz konusu ilan için başvurular 22 Mayıs tarihi ile başlamış olup 5 Haziran'a kadar devam edecek. Başvurular “disilan.selcuk.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde alınacaktır.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç