Şehitkamil Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Şehitkamil Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Şehitkamil Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı ve başvuruların tarihine yer verildi. İlan başvuruları yazımızda.

Şehitkamil Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Şehitkamil Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı.

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada belediyede istihdam etmek üzere zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi.

İlanın yayınlanmasından sonra beklenen açıklama geldi ve başvuru formunun yayınlandığı, başvuruların alınmaya başladığına yer verildi. Peki başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte zabıta memuru alımına ilişkin son dakika bilgileri.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

-Türk Vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

-İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

-657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

-13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Kadro Alım Yapılacak Sayı KPSS Şartı Mezuniyet Şartı
Zabıta Memuru 13 KPSS P3 en az 60

Üniversitelerin Yerel Yönetimler Lisans mezunu olmak,

En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Zabıta Memuru 25 KPSS P93 ne az 75

Üniversitelerin Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olmak,

En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU FORMU YAYINLANDI

İlanın başvuru formu yayınlandı ve başvuruların 28 Ağustos ile 1 Eylül arasında yapılması gerektiğine yer verildi. Başvuru formu için TIKLAYIN

Başvuru evrakları şu şekilde:

Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet),
Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı (1 adet),
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet),
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Başvurular Şehitkamil Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Aydınlar Mh. 03065 nolu cd. No:34 Şehitkamil/GAZİANTEP adresine yapılacak. Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için > TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç