SEDDK memur, sekreter, hizmetli, avukat ve şoför alımı: Personel alımı başvurusu sona eriyor 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

SEDDK memur, sekreter, hizmetli, avukat ve şoför alımı: Personel alımı başvurusu sona eriyor 2023

Son dakika haberi: SEDDK tarafından yayınlanan duyuruda en az ortaöğretim mezunlarından personel alınacağına yer verildi.

Memur Alımı İlanları 23 Şubat 2023 12:58 0
SEDDK memur, sekreter, hizmetli, avukat ve şoför alımı: Personel alımı başvurusu sona eriyor 2023

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu memur, sekreter, avukat, hizmetli ve şoför alacak.

SEDDK tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında en az ortaöğretim mezunlarından yapılacak personel alımının başvurusunun 24 Şubat 2023 tarihinde sona ereceğine, başvuru yapmak isteyenlerin internet üzerinden başvurusunu yapması gerektiğine yer verildi. Peki başvurular nasıl yapılacak?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

SEDDK tarafından yayınlanan alımın başvuru şartları şu şekilde:

1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

BAŞVURU

Personel alımına başvurular internet üzerinden alınıyor.

Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmına tıklayarak e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda sağ üstte bulunan YENİ BAŞVURU kısmına tıklayarak başvurunuzu yapın.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu;
- Şoför kadrosu için, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır.
- Avukat, Memur, Sekreter, Hizmetli ve Şoför kadroları için, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır.
- Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir. Bu duyurular tebligat hükmünde olup yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

IV. SINAV TARİHİ VE YERİ

-Şoför kadrosu için uygulama sınavı 06 – 10 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır. Adayların hangi tarihte uygulama sınavına katılacakları, uygulama sınavında başarılı olan adayların sözlü sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir.
- Avukat kadrosu için sözlü sınavı 14 Mart 2023 Salı günü İstanbul’da yapılacaktır.
- Memur kadrosu için sözlü sınavı 15 Mart 2023 Çarşamba günü İstanbul’da yapılacaktır.
- Sekreter kadrosu için sözlü sınavı 16 Mart 2023 Perşembe günü İstanbul’da yapılacaktır.
- Hizmetli kadrosu için sözlü sınavı 17 Mart 2023 Cuma günü İstanbul’da yapılacaktır.
- Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Söz konusu ilan tebligat hükmündedir.

V. UYGULAMA SINAVI (SADECE ŞOFÖR KADROSU İÇİN)

- Uygulama sınavı, kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği ve şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılacaktır.
- Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
- Uygulama sınavında başarılı olan adaylardan, başarı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralama neticesinde, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

VI. SÖZLÜ SINAV KONULARI

- Avukat kadrosu için sözlü sınavı; Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Sigorta Hukuku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku ve Genel Yetenek-Genel Kültür konularından yapılacaktır.
- Memur, Sekreter, Hizmetli ve Şoför kadroları için sözlü sınavı; Genel Yetenek-Genel Kültür ve kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneği konularından yapılacaktır.

VII. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş sınavı başarı puanı;
- Avukat, Memur, Sekreter ve Hizmetli kadroları için; adayın merkezi sınav (KPSS) puanının %50’si ve sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir.
- Şoför kadrosu için; merkezi sınav (KPSS) puanının %10’u, uygulama sınav puanının %50’si ve sözlü sınav puanının %40’ı alınmak suretiyle belirlenecektir. Başarılı sayılmak için, puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
- Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların sınav başarı puanlarının eşitliği durumunda merkezi sınav (KPSS) puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilir. Yapılan sınav sonucunda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir. Bu ilanlar tebligat hükmündedir.
Asil listede yer alan adaylardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Kurum tarafından istenilen belgeler ile birlikte geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilen yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

IX. SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz on iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacaktır.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç