Sarıyer Belediyesi 65 ve 70 KPSS ile zabıta alımı başvurusu 2023

Sarıyer Belediyesi 65 ve 70 KPSS ile zabıta alımı başvurusu 2023

Sarıyer Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı ve başvurulara saatler kaldı.

Sarıyer Belediyesi 65 ve 70 KPSS ile zabıta alımı başvurusu 2023

Sarıyer Belediyesi 15 zabıta mrmuru alımı yapacak.

İstanbul ili Sarıyer Belediyesi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında zabıta memuru kadrosuna 15 belediye kamu personel alımı yapılacağına yer verildi.

65 ve 70 KPSS ile yapılan memur alımında başvuruşar 13 Kasım tarihinden itibaren alınacak. Başvuru yapmak isteyenlerin şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak, ön lisans mezunları için 2022-KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022-KPSS P3 puan
türünde, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen
puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların
yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo
tespitleri Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
d) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

ilanın başvurusuna dair bilgi ve başvuru formuna belediye resmi sayfası duyuruşar kısmından ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;