Sanayi Bakanlığı güvenlik ve temizlik görevlisi alımı: Başvuru sürüyor 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Sanayi Bakanlığı güvenlik ve temizlik görevlisi alımı: Başvuru sürüyor 2024

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanına başvurular sürüyor. İşte başvuru ekranı.

Kariyer Kapısı 21 Mart 2024 1
Sanayi Bakanlığı güvenlik ve temizlik görevlisi alımı: Başvuru sürüyor 2024

Sanayi Bakanlığı güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvurusu sürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanına başvurular sürüyor. Bakanlık tarafından yayımlanan ilana baktığımızda birçok kadronun yanı sıra güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadrolarına da personel alım yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanlarının başvuru detaylarına yer verdik. İşte başvruu bilgisi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

a)  Türk Vatandaşı olmak,

b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)  Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 e)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
şartlarını taşıması gerekmektedir.

01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

Merkez ve taşra teşkilatında mühendis ve avukat ünvanlı pozisyonlar için ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSS (P3) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Merkez ve taşra teşkilatında büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli ünvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSS (P3), eğitim fakültesi mezunları için KPSS (P10), ön lisans mezunları için KPSS (P93), ortaöğretim mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken “hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”şartını sağlamak.

Son başvuru tarihi itibarıyla başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak (Başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.).

ÖZEL ŞARTLAR

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

a) Üniversitelerin; Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
d) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,
e) Erkek adayların 170 cm den, kadın adayların ise 160 cm den kısa boylu olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.).

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

a) Ortaöğretim mezunu olmak,
b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
c) Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
d) En az fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü).

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular Kariyer Kapısında başladı. Başvurular 15 ile 29 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

Yukarıdaki linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada E DEVLET girişi yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kariyer Kapısı sayfası çıkacak. Burada Yeni Başvuru yazan butona tıklayın. Sonra ilanı göreceksiniz.

İlana tıkladıktan sonra "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 142 (yüz kırk iki) sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır" ifadeleri ile yayınlanan kısımdan en alta inerek okudum anladıma tıklayın. Sonrasında kadro seçimi yapıp bilgilerinizi girerek başvurunuzu yapabileceksiniz. Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak - bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 31 Gün Önce
Bana göre bi iş olduğunu düşünüyorum