Samsun Üniversitesi sözleşmeli 52 personel alımı yapacak 2023 başvuru
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Samsun Üniversitesi sözleşmeli 52 personel alımı yapacak 2023 başvuru

Samsun Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 52 sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi.

Samsun Üniversitesi sözleşmeli 52 personel alımı yapacak 2023 başvuru

Samsun Üniversitesi 52 personel alımı yapacak.

Samsun Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında Kütüphaneci, teknisyen, tekniker, büro personeli, temizlik personeli, bahçıvan, destek personeli, güvenlik görevlisi kadrolarına personel alımı yapılacağı açıklandı.

"Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile ek ve değişikliklerine göre 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayınlanan personel alımı ilanında başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (askerliğini yapmış, tecilli ya da muaf olmak).
3- Başvuracak adayın durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması.
4- Kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.
5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
1- Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları
süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
2- Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
3- Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun
eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
4- Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
5- Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
6- Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
7- Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
8- Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
9- Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik
malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

BAŞVURU

Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından
(http://www.samsun.edu.tr) temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen veya aşağıda bildirilen
adrese kargo/posta ile müracaat edeceklerdir. (Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Evrakların yanlış
birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, posta ile başvuran adayların başvurularının postadaki gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Gerçeğe
aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

İlan metni için TIKLAYIN

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1. KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve (asıl kontenjan sayısının üç katı) yedek adaylar, başvuru bitim tarihinden sonraki 10 (on) iş günü içerisinde
belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar http://www.samsun.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. Atanmaya hak kazanan adayların; sonuçların http://www.samsun.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde işe
başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru
zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.samsun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
3. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu
durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
4. Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması yapılacak ve
sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.
5. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler
içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.
6. İlanda bulunmayan durumlar için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Adaylar belirtilen ilanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden fazla pozisyona başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2- E-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
3- Daha önce çalışırken kurumumuzca iş akdi feshedilenler ve kurumumuzdan kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir.
4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
5- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 16 Ay Önce
Temizlik personeli görevi temizlik yapmakdır bütün işleri üzerine yıkmak değildir.