Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi.

Kamu 08.6.2022 00:20 0
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alımı yapacak.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve sağlık personeli , güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik ile güvenlik görevlisi kadrolarına personel alımı yapılacağına yer verildi. 8 Haziran 2022 tarihli kamu ilanına baktığımızda başvuruların bugün başladığı görülürken başvuru detaylarına şu şekilde yer verildiği görüldü:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

-657 Sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

-Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)

-Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

-Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir

ÖZEL ŞARTLAR VE PERSONEL ALIMI YAPILAN KADROLAR

Personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları şu şekilde:

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvuru yapacakların Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına 15 gün içinde şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru sırasında adayların yanlarında götürecekleri evraklar ile diğer detaylar aşağıdaki linkte.

İlan metnine gitmek için lütfen TIKLAYIN

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (0)

Seç