Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı başvurusu başladı: İşte başvuru formu 2023

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı başvurusu başladı: İşte başvuru formu 2023

Son dakika: Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alımı başladı. İşte alım yapılacak kadrolar ve şartlar...

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı başvurusu başladı: İşte başvuru formu 2023

Son dakika: Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alımı başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilan için başvurular başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ve başvurusu başlayan ilana baktığımızda KPSS puanı ile itfaiye ve zabıta memuru alımı yapılacağı görüldü. Bizde bu yazımzıda belediye tarafından yayımlanan ilanın detaylarına yer verdik. İşte başvuru şartları ve başvuru formu.

KONTENJAN DAĞILIMI NEDİR?

50 Zabıta Memuru 
40 İtfaiye Eri 

BAŞVURU ŞARTLARI

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesine yapılacak memur alımında başvuru şartları şu şekilde:

a.    Türk Vatandaşı olmak,
b.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c.    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d.    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
e.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f.    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar ise şu şekilde:

a.    İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b.    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c.    657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d.    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e.    İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f.    13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte alınacak:

a.    Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.) 
b.    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet),
c.    Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet).
d.    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
e.    KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı (1 adet),
f.    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet),
g.    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h.    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet).i.    Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

İlanın başvuru formu için TIKLAYIN

Başvurular yukarıdaki evraklarla birlikte "https://memuralimi.samsun.bel.tr/basvuru.php?basvuru_tipi=ZABITA" adresinden online başvuru sonrası belediyeye şahsen yapılacak. 

Finans7.com | Ankara

 

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 36 Gün Önce
Buda zamanında kpss puanı almadan zabıta olan insanalr var ki bize gelince mi isteniliyor