Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı: İşte şartları 2023

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı: İşte şartları 2023

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada sivil personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan bilgileri yazımızda.

İş İlanları 12 Mayıs 2023 09:28 0
Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı: İşte şartları 2023

Sahil Güvenlik personel alımı başvuru duyurusu geldi. İşte kadrolar.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuru detayları açıklandı.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İkamet şartı olmadan yapılacak sözleşmeli personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.

b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

ç. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (29 Mayıs 2005 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

d. Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak (Bkz. 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde-1).

e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

f. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

g. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

Sahil Güvenlik personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları ise şu şekilde:

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

İlana başvurular internet üzerinden 22 Mayıs tarihinde başlayacak. Başvuru ekranı açıldığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Başvuruya ilişkin esaslar şu şekilde:

a. Başvurular, 22-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında sadece
https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet
kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.
b. Başvurular; 22 Mayıs Pazartesi günü saat 14:00’te başlayıp,
29 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 14:00’te sona erecektir.
c. Adaylardan, 2’nci maddede yer alan tabloda yer alan bazı pozisyon unvanları için ilave belge
yüklenmesi talep edilebilir. Adaylar bu belgelerini de sisteme okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek
yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak (bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge
değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.
ç. Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri
yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt dışında
öğrenim görmüş adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini de sisteme
yükleyecektir.
d. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul
edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan
adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
e. Şehit, vazife malulü ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu
gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban
puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır. Bu belge sisteme
yüklenecektir.
f. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan
başlamak üzere alım yapılacak miktarın 15 katı kadarı aday mülâkat sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
Mülâkat sınavına çağırılacak aday listeleri www.sg.gov.tr internet adresinde adaylara ilan edilecek ve tebliğ
niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.
g. Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik
Komutanlığında Sözleşmeli Personel Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü hastanelere
sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön
raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten
itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle
sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden “Sahil Güvenlik
Komutanlığında Sözleşmeli Personel Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik
tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.
ğ. Bu ilan metninde yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Sahil
Güvenlik Komutanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç