Sahil Güvenlik Komutanlığı kura ile 35 sürekli işçi alımı yapacak: İşte başvuru tarihi 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Sahil Güvenlik Komutanlığı kura ile 35 sürekli işçi alımı yapacak: İşte başvuru tarihi 2024

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi.

İşçi Alımı 15 Nisan 2024 0
Sahil Güvenlik Komutanlığı kura ile 35 sürekli işçi alımı yapacak: İşte başvuru tarihi 2024

Sahil Güvenlik Komutanlığı kura ile 35 sürekli işçi alımı yapacak.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilana bktığımızda alımların KPSS puan şartı olmadan kura ile İŞKUR üzerinden yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda başvurusu önümüzdeki günlerde başlayacak personel alım ilanının detaylarına yer verdik. İşte kadrolar ve şartlar.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvurular 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veye internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak

İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak veya ustalık belgesine sahip olmak

Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU

Başvurular 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veye internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç