Sahil Güvenlik Komutanlığı 110 astsubay alımı yapacak: İşte başvuru şartları 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Sahil Güvenlik Komutanlığı 110 astsubay alımı yapacak: İşte başvuru şartları 2024

Sahil Güvenlik 2024 yılı astsubay alımı ilanı yayınlandı ve başvurular alınmaya başlandı. İşte başvuru bilgileri ve kılavuzu.

Astsubay Alımı 28 Ara 2023 0
Sahil Güvenlik Komutanlığı 110 astsubay alımı yapacak: İşte başvuru şartları 2024

Son dakika: Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı astsubay alımı ilanı yayınlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yayınlanan duyuruya baktığımızda subay ve astsubay kadrolarında istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi.

Duyuruya baktığımızda Sahil Güvenlik Komutanlığı'na kadın ve erkek, KPSS'siz ve 60 KPSS ile 110 astsubay alımı yapılacağına yer verildi. Biz de bu yazımızda astsubay alımına yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI

AStsubaylık başvuru şartları şu şekilde:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen Ön lisans bölümlerinden mezun
olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten
Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve belgesi sisteme
yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun
olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve
sisteme yüklemek,
d. KPSS puan şartı aranan branşlar için; 2022 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür
ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş ve
çocukları, [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli
şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21’inci maddesinin
birinci fıkrasının (h) ve(j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az
%80’ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak,
e. 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş
olmak (01 Ocak 1996 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),
f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
ve;
(1) Güverte branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde
(1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay
Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı
sağlık Raporunu almak,
(2) İkmal branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (2)
Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay Olur”
raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık
Raporunu almak,
(3) Bilgi Teknolojileri ve İdari branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d
değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa
göre “Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık Raporunu almak,
ğ. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile,
adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
(2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan
dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması
uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış
olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,
kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı
madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor
olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş
olmak,

ı. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

i. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

j. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,

k. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak

l. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir
nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik
eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik
sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma,
uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak

m. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
n. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
o. Hamile olmamak.
NOT: 1. Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının
anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa
öğrencilikleri sona erdirilir.
2. Adayların başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin okunaklı ve okunur
durumumda olmasından adayın kendisi sorumludur.

Başvuru kılavuzu ve detayları için TIKLAYIN

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular 29 Aralık tarihinde internet üzerinden başlayacak. Başvuru ekranı açıldığında bildirimle haberdar olmak için aşağıdaki linklerden finans7 mobil uygulamamızı ücretsiz indirin
Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç