Sahil Güvenlik 30 subay alımı yapacak: İşte başvuru şartları 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Sahil Güvenlik 30 subay alımı yapacak: İşte başvuru şartları 2024

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı subay alımı ilanı yayınlandı. İlanın başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

Subay Alımı 28 Ara 2023 0
Sahil Güvenlik 30 subay alımı yapacak: İşte başvuru şartları 2024

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 30 SUBAY ALIMI YAPACAK.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan duyuruda 30 subay alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan ve 65 KPSS ile yapılacak subay alımına hem kadın hem de erkek adaylar başvuru yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sahil Güvenlik, yayınladığı duyuruda subay alımına başvuru yapacaklarda aranan şartları şu şekilde duyurdu:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak veya
geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,
c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten
Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,
ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar
için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme
yüklemek,
d. KPSS ve ALES puan şartı aranan branşlardan;
1- Mühendis ve İkmal branşları için; 2022-2023 yılında yapılan KPSS’de Genel Kültür ve
Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış olmak ve 2019-2020-2021-2022-
2023 yıllarında yapılan ALES’te Eşit Ağırlık (EA) Puan Türünden en az 65 almış
olmak,
2- Hukuk branşı için; 2022-2023 yılında yapılan KPSS’de hukuk alanında yapılan (P4) puan
türünden en az 70 puan almış olmak ve 2019-2020-2021-2022-2023 yıllarında yapılan
ALES’te Eşit Ağırlık (EA) Puan Türünden en az 70 almış olmak,
3- Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları, [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713
Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve(j) bentleri kapsamında
olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80’ini almış olmak
e. YDS puanı şartı aranan İkmal (2) branşı [Uluslararası İlişkiler, Mütercim-Tercümanlık
(İngilizce) ve Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi] için; 2019-2020-2021-
2022-2023 yılında yapılan YDS/e-YDS sınavlarından en az 90 puan almış olmak,
f. 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991
ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş
olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir. Bu
durumdaki adaylar Emekli Sandığı Kanunu 40’ıncı maddesinde belirtilen yaş hadlerine tabidir.],

g. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ğ. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;
(1) Güverte ve Makine branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme
çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli
Subay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’
kararlı sağlık raporunu almak,

(2) Mühendis ve İkmal branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme
çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli
Subay Olur” kararlı sağlık raporu almak,
h. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile,
adayın kendisi ve evli ise eşi; 

(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
(2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan
dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma
ile neticelenmemiş olmak,
ı. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel
ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında
herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı
idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
i. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
olmadığına dair beyan sunmak,

j. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

k. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,

l. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

m. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve
aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle
askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim
Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından
başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya
sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

n. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmamış olmak,

o. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

ö. Hamile olmamak,

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

BAŞVURU

Başvurular 29 Aralık ile 14 Ocak tarihleri arasında alınacak. Başvuru ekranı açıldığında haberdar olmak için aşağıdaki linklerden finans7 mobil uygulamamızı ücretsiz indirin

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç